Link naar homepage

Kandidaat uitbater gezocht voor ROC Aalst

Kandidaat uitbater gezocht voor ROC Aalst

De Vlaamse Waterweg nv stelt een terrein van ca 40.000 m2 ter beschikking gelegen langs de rechteroever van de Dender te Aalst aan het Wijngaardveld om een Regionaal Overslag Centrum (ROC) te exploiteren. In combinatie met de realisatie van het ROC zal een parking voor vrachtwagens worden gerealiseerd.

Kandidaat uitbater gezocht voor ROC Aalst

De studie ‘Economisch nut van de Dender’ van de Vrije Universiteit Brussel toont aan dat er een potentieel aan goederenstromen aanwezig is in de regio. Voor het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Aalst zijn deze bedrijven gelegen aan het Wijngaardveld in de Stad Aalst en in de regio Aalst. Uit de kosten-batenanalyse blijkt bovendien dat de ontwikkeling van een multimodale logistiek hub op deze locatie rendabel is.

De uitbater van het ROC organiseert de overslag over het water voor andere bedrijven en maakt voor een groter gebied watergebonden transport mogelijk. De nodige laad- en losinfrastructuur voor de overslag van o.a. bulk, paletten, big en bags wordt gerealiseerd door De Vlaamse Waterweg nv in nauw overleg met de uitbater. De uitbater maakt gebruik van de achterliggende terreinen voor het voorbereiden van de ladingen en lossingen en/of het tijdelijk stockeren van goederen.

“Een Regionaal Overslag Centrum (ROC) faciliteert transport over het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun logistieke keten willen integreren als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg”, benadrukt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters. “De organisatie van watergebonden vervoer via een ROC is een opstap naar meer binnenvaart en een betere mobiliteit in de regio.”

“Een goed functionerend regionaal overslagcentrum kan alleen maar ten goede komen aan de economische leefbaarheid van Aalst en aan Hinterland. Watergebonden transport is tegelijk economisch en ecologisch verantwoord. Een wissel op de toekomst zo veel is duidelijk”, vertelt burgemeester Christoph D'Haese (stad Aalst).

Schepen Jean-Jacques De Gucht (stad Aalst): “De vrachtwagenparking en het ROC versterken elkaar. Het beschikbare terrein kan in die zin uitgebouwd worden tot een multimodale logistieke hub waarbij de watergebonden activiteiten van het ROC en de vrachtwagenparking worden gekoppeld aan andere logistieke activiteiten. De vrachtparking is ook gericht op de bedrijvigheid in het omliggend industrieterrein en wordt in geen geval gebruikt door internationale vrachtwagenbestuurders op doortocht; een toegangssysteem en de nodige veiligheidsvoorzieningen zullen dit garanderen.”

Schepen Katrien Beulens (stad Aalst): “De stad is eigenaar van de gronden en heeft in 2010 een erfpachtovereenkomst gesloten met De Vlaamse Waterweg. Wij willen de ambitie voor het realiseren van watergebonden overslag voor derden ten volle ondersteunen en hopen dat de kandidaat-uitbater met een aantrekkelijk aanbod de lokale ondernemingen kan overtuigen om de waterweg in te zetten voor goederentransport.”

“De voorwaarden die vervat zijn in de marktbevraging zijn er op gericht om ondernemers aan te trekken die garanties bieden dat ze resoluut inzetten op het vervoer via water. Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten voor het uitbaten van het Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking te Aalst”, besluit Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

 

Plan ROC Aalst

Meer informatie over het ROC:
Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind hier terug: https://www.vlaamsewaterweg.be/roc-aalst-dender

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij:

Voor het ROC:
De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Commercieel Beheer
T.a.v. Jonas Reynaert
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Telefoonnummer: 09 292 11 95
Email: jonas.reynaert@vlaamsewaterweg.be

Voor de vrachtwagenparking:
Stad Aalst
Thema Ruimte – Omgevingsbeleid
t.a.v. Anouk Cauwels
Werf 9
9300 Aalst
Telefoonnummer: 053 77 93 00
Email: anouk.cauwels@aalst.be

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 30/06/2022.

Laatste nieuws

Top