Kandidaat gezocht voor bedrijventerrein in Cokeriestraat 20 in Grimbergen

Kandidaat gezocht voor bedrijventerrein in Cokeriestraat 20 in Grimbergen

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging voor een bedrijventerrein in de Cokeriestraat 20 in Grimbergen.

Kandidaat gezocht voor bedrijventerrein in Cokeriestraat 20 in Grimbergen

Het voorwerp van de concessie betreft een terrein met een bruto oppervlakte van 10.251 m² met een gebouw van 5.373 m² gelegen langs de rechteroever van het Zeekanaal Brussel-Schelde te Grimbergen, zoals aangeduid op bijgevoegd plan (plannummer 20-23).

Het terrein is kadastraal gekend als Grimbergen 1ste afdeling sectie B percelen 193C en 193M. In onderstaande luchtfoto is het terrein terug te vinden, aangeduid met een rode contour.

De concessionaris verbindt er zich toe alle vergunningen en voorschriften noodzakelijk voor de uitbating van haar geplande activiteiten – in het bijzonder de omgevingsvergunning - te bekomen en na te leven.

Alle informatie over het terrein en de procedure is terug te vinden op https://www.vlaamsewaterweg.be/vermarkting-cokeriestraat-20-grimbergen
 

Laatste nieuws

Top