Link naar homepage

Jaarlijkse waterpeildaling Gentse binnenwateren november 2021

Jaarlijkse waterpeildaling Gentse binnenwateren november 2021

Naar jaarlijkse gewoonte zal De Vlaamse Waterweg nv de Gentse binnenwateren grondig inspecteren en  schoonmaken. Om ver genoeg onder de waterlijn te kunnen werken, zullen we tussen 19 en 26 november 2021 het waterpeil 50 cm doen dalen ter hoogte van volgende locaties:

Jaarlijkse waterpeildaling Gentse binnenwateren november 2021

Aan De Bocht, Achterleie, Ajuinlei; Albert Baertsoenkaai, Augustijnenkaai, Bachtenwalle, Baudelokaai, Bijlokekaai, Blekersdijk, Brabantdam, Edward Pynaertkaai , Eedverbondkaai, Filips De Goedekaai, Frans Tavernierstraat, Fransevaart, Gewald, Gordunakaai, Graslei, Grootkanonplein, Grote Huidevettershoek, Hamerlandtragel, Henleykaai, Hoefslagstraatje, Huidevetterskaai, Isabellekaa, Jan Breydelstraat, Ketelpoort, Ketelvest, Koning Willem I-kaai, Korenlei, Kraanlei, Kuiperskaai, Kuipgat, Langemunt, Lievekaai, Lindenlei, Marie Popelinkaai, Meierij, Minnemeers, Muinkaai, Neermeerskaai, Nieuwburgkaai, Noorderdoorgang, Oudburg, Predikherenlei, Recollettenlei, Reke, Schoenlapperstraat, Schuddevisstraatje, Sint-Antoniuskaai, Sint, Joriskaai, Sint-Widowstraat, Sluizekestraat, Snepdijk, Snepkaai, Stropkaai, Ter Platen, Toemaattrage, Veerkaai, Vissersdijk, Vleeshuistragel, Voetweg, Voorhoutkaai, Warmoezeniersweg, Zuiderdoorgang.

Dankzij onze stuwen kunnen we dat proces perfect controleren en zal het peil nadien gewoon weer stijgen. Concreet verlagen onze sluis- en stuwoperatoren het peil van de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, de Muinkschelde en de Boven-Schelde. Daarvoor sluiten ze de stuw langs waar ‘nieuw’ water binnen stroomt en houden de stuw langs waar het water wegstroomt open. Zodra de gewenste waterstand bereikt is, gaan beide stuwen dicht. De daling begint vrijdagnamiddag 19 november, vanaf vrijdagnamiddag 26 november stijgt het peil opnieuw.

Van de jaarlijkse waterpeildaling kan ook jij profiteren. Al wat in het water staat of ligt, inspecteer je best van 19 tot 26 november.

Als je een huis bezit of huurt of weleens water capteert 

Bezit je een huis waarvan de buitengevels (deels) in het water staan? Dan kan je eens een blik werpen op het deel dat onder de waterlijn ligt en/of de nodige gevelwerken aan de waterlijn uitvoeren. Huur je een pand, maak dit bericht dan zeker over aan de eigenaar. Mocht jouw bedrijf ten slotte water capteren uit één van de genoemde waterlopen, doe dat dan best voor donderdagavond 18 november.

Als je booteigenaar of watersportclub bent 

Hetzelfde voor booteigenaars of watersportclubs met een aanlegsteiger: bij laag waterpeil kan je de delen van de aanlegsteiger, die zich normaliter onder de waterlijn bevinden, makkelijker onderhouden. Benut dus zeker de kans om je infrastructuur te controleren en eventueel te herstellen tussen 19 en 26 november. 

Als je zelf vaart of toeristische/pleziervaarten organiseert 

Omdat het waterpeil 50 cm zal dalen, geldt er vanaf vrijdagnamiddag 19 november een diepgangbeperking van 50 cm op de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, De Muikschelde en de Boven-Schelde. Er zal eveneens een stremming zijn ter hoogte van de Hospitaalbrug op het kanaal Gent-Oostende (Coupure). De maatregelen blijven van kracht tot vrijdagnamiddag 26 november. 

Laatste nieuws

Top