Link naar homepage

Jaagpad langs de Dender in Aalst open eind dit jaar

Jaagpad langs de Dender in Aalst open eind dit jaar

Aan de Dender in Aalst werkt De Vlaamse Waterweg nv onder meer aan een nieuwe stuw en sluis. Zo kan wateroverlast vermeden worden en blijft de Dender ook in de toekomst bevaarbaar. In functie van deze grootschalige werken werd het jaagpad onderbroken en worden voetgangers en fietsers omgeleid. Het jaagpad zal terug opengaan eind 2020.

Jaagpad langs de Dender in Aalst open eind dit jaar

Aan de Dender in Aalst bouwt De Vlaamse Waterweg nv een nieuwe stuw en sluis. Daarnaast komen er aangepaste oevers die over 100 meter natuurvriendelijk ingericht worden, een vispassage en een dienstgebouw. De waterwegbeheerder voorziet in samenwerking met de stad Aalst ook een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Heel wat van deze werken en alles dat daarbij komt kijken, zijn reeds uitgevoerd of in uitvoering. De werken op het terrein gingen in maart 2015 van start en zullen tot en met 2021 duren.

Jaagpad bovenop dienstgebouw
Het toekomstige jaagpad zal over het nieuwe dienstgebouw lopen, van waar ook de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug vertrekt. In overleg met de stad Aalst werd beslist om de realisatie en heropening van het jaagpad vervroegd mogelijk te maken en het tussentijds open te stellen.

Open eind dit jaar
Vorig jaar werd bodemonderzoek gedaan op verschillende plaatsen en werd er een niet-schadelijke hoeveelheid asbest aangetroffen. Deze stof blijkt ook elders in de werfzone aanwezig te zijn, waaronder op de locatie van het nieuwe jaagpad. Om deze te verwijderen hebben we samen met de aannemer strikte en preventieve maatregelen moeten nemen voor de mensen op het terrein. Deze asbestmaatregelen veroorzaakten een langere uitvoeringstermijn.

De Vlaamse Waterweg nv zal samen met de partners er alles aan doen om het jaagpad zo snel mogelijk tussentijds open te stellen. De laatste voorbereidende werken starten deze zomer. In samenspraak met de aannemer en de stad Aalst voorzien we momenteel dat het jaagpad eind 2020 open kan.

Foto artikel: © Jan De Nul Group

Laatste nieuws

Top