Link naar homepage

Jaagpad langs Afleidingskanaal Leie in Damme wordt hersteld

Jaagpad langs Afleidingskanaal Leie in Damme wordt hersteld

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 herstelt De Vlaamse Waterweg nv het jaagpad langs het Afleidingskanaal van de Leie in Damme. Na de werken, die eind juni 2020 klaar zullen zijn, kunnen fietsers en recreanten weer comfortabel genieten van de wateromgeving.

Jaagpad langs Afleidingskanaal Leie in Damme wordt hersteld

Via het Financieringsfonds Eenmalige Uitgaven (FFEU) werd in 2019 10 miljoen euro vrijgemaakt voor De Vlaamse Waterweg nv om het fietscomfort van jaagpaden te verhogen. Jaagpaden zijn namelijk de uitgelezen plek voor iedereen om wat te bewegen of tot rust te komen, weg van het drukke wegverkeer. De herstellingswerken in Damme maken deel van uit van de FFEU-investeringen. De kostprijs van de werken in Damme bedraagt ongeveer 470.000 euro.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “De Vlaming heeft de afgelopen maanden de fiets (her)ontdekt en ik wil hen graag ook op die fiets houden. We verhogen met deze werken het comfort op de jaagpaden zodat er comfortabeler gefietst kan worden langs het water. Dit kan een stimulans zijn om meer te fietsen, niet alleen recreatief, maar ook voor het woon-werk of woon-schoolverkeer. Jaagpaden zijn heel geschikt als vlotte en veilige fietsverbindingen tussen woon-werkgebieden, aangezien ze meestal niet kruisen met het drukke wegverkeer.”

Nieuw wegdek in 3 zones
Op dinsdag 2 juni 2020 starten de herstellingswerken aan het jaagpad in Damme langs het Afleidingskanaal van de Leie. Er wordt gewerkt in 3 zones, namelijk tussen de Leestjesbrug en de Jacxkensbrug, tussen de Jacxkensbrug en de Molentjesbrug en van de Platheulebrug tot de Sifonbrug.

Om het jaagpad te herstellen, wordt de huidige asfaltlaag eraf gehaald en komt er een nieuwe asfaltbedekking op. Het jaagpad zal gedurende de volledige duur van de werken afgesloten zijn. Signalisatieborden leiden fietsers en andere gebruikers van het jaagpad langs de kortste weg voorbij de werken.

De werken zullen 3 weken duren en zullen dus eind juni 2020 afgewerkt zijn.

Laatste nieuws

Top