Link naar homepage

Jaagpad Fluvius-site Melle tijdelijk afgesloten

Jaagpad Fluvius-site Melle tijdelijk afgesloten

Op 19 augustus start aannemer Hye in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv met de definitieve herstelling van het jaagpad achter de Fluvius-site in Melle. De klei in de bodem maakt dat de Scheldedijk daar over een lengte van ongeveer 200 m afglijdt richting Zeeschelde, en dat het asfalt op de dijk keer op keer beschadigd raakt. Tijdens de werken wordt het jaagpad afgesloten.

Jaagpad Fluvius-site Melle tijdelijk afgesloten

De Vlaamse overheid investeert 1.157.000 euro in deze werken, die zullen duren tot eind maart 2020. Er wordt een omleiding voor fietsers en voetgangers voorzien.

Instabiele ondergrond

Ter hoogte van de Fluvius-site zitten in de ondergrond instabiele kleilagen. Die instabiliteit zorgt ervoor dat de Scheldedijk afglijdt in de richting van de Schelde, hetgeen barsten en scheuren in het jaagpad veroorzaakt. In het verleden werd het jaagpad al verschillende keren hersteld, maar zolang de oorzaak van de verschuiving niet wordt aangepakt, zal de beschadiging zich blijven voordoen. Samen met geotechnische experten investeert de Vlaamse Waterweg nv nu wel in een structurele oplossing.

Verloop van de werken  

Eerst maakt de aannemer de zone langs het jaagpad vrij, zodat er voldoende plaats is voor de werken. Daarna graaft hij de dijk bovenaan af. Vervolgens verstevigt hij de teen van de dijk in de rivier met zinkstukken gevuld met breukstenen. Om die zinkstukken te kunnen plaatsen, wordt een deel van de kleibodem in de rivier plaatselijk weggebaggerd. Ook de dijkhelling zelf wordt verstevigd met breukstenen. Daarna installeert de aannemer soilmixwanden in de kern van de dijk. Die moeten ervoor zorgen dat de dijk in de toekomst niet meer verder afschuift. Ten slotte hoogt hij de dijk weer op en legt hij een nieuw jaagpad aan.

Omleiding

De werken zullen tot eind maart 2020 duren. Tijdens de werken is het jaagpad niet toegankelijk. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de andere Scheldeoever en de Schelde oversteken via de Mellebrug of de Heusdenbrug (zie kaartje hieronder).

Kaartje omleiding jaagpad tijdens werken

Laatste nieuws

Top