Link naar homepage

Invoering afvaltarief voor inzameling overig scheepsbedrijfsafval voor de binnenvaart

Invoering afvaltarief voor inzameling overig scheepsbedrijfsafval voor de binnenvaart

De Vlaamse Waterweg nv en het Havenbedrijf Antwerpen kondigen een wijziging aan omtrent de afvalinzameling van de binnenvaart. Het betreft de invoering van een afvaltarief vanaf 1 januari 2021 voor bepaalde fracties van het overig scheepsbedrijfsafval dat wordt afgegeven. Daarmee geven De Vlaamse Waterweg en de Haven van Antwerpen invulling aan deel C van het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI), waarvan het principe dat de vervuiler betaalt één van de grondbeginselen is.

Invoering afvaltarief voor inzameling overig scheepsbedrijfsafval voor de binnenvaart

Afgifte van het overig scheepsbedrijfsafval in de haven van Antwerpen en langs de Vlaamse vaarwegen was tot voor kort nog gratis en was niet inbegrepen in de haven- of vaarrechten. Daar komt nu verandering in door de invoering van een tarief voor een beperkt aantal en wel overwogen scheepsafvalstoffen die vallen onder deel C van het CDNI. Deze worden dus niet via de CDNI bijdrage (deel A: olie- en vethoudend scheepsafval) verrekend.

Vanaf 1 januari 2021 dienen de binnenvaartondernemers zich aan de afvalparken in de haven van Antwerpen en langs de Vlaamse waterwegen te registreren om het overig scheepsbedrijfsafval te kunnen afgeven. Voor de milieustraatjes langs de Vlaamse waterwegen zal er een overgangstermijn lopen tot eind februari 2021.

De afvalstoffen die betalend worden zijn verf- en solventhoudend scheepsafval, grofvuil en huishoudelijk vergelijkbaar restafval. De tarieven die hiervoor zijn vastgelegd, dekken enkel de kosten voor de inzameling tot en met de verwerking en zijn daardoor inkomstenneutraal.

De overige scheepsbedrijfsafvalstoffen die gesorteerd worden voor recyclage, waaronder papier, karton, glas, PMD en hout, blijven gratis. Door een goede sortering en scheiding van de diverse herbruikbare en recycleerbare scheepsafvalstoffen kunnen de binnenvaartondernemers hun restfracties en bijkomende kosten beperken.

Met de invoering van deze  afvaltarieven schakelen we samen met de binnenvaart een niveau hoger naar een duurzamer afval- en materialenbeheer waarbij we de scheepsafvalstoffen maximaal nuttig willen toepassen richting een circulaire economie.

Zowel het havenbedrijf als De Vlaamse Waterweg wensen hierbij inkomstenneutraal te werken. De vastgestelde tarieven voor verwerking werden dan ook berekend op basis van de afgiftes van de vorige jaren. Concreet houdt dit volgende tarieven in voor 2021:

  • verven/solventen: 1,2 euro/kg
  • grofvuil: 25 euro/m³
  • met huishoudelijk vergelijkbaar restafval: 2,5 euro/60l vuilzak

Laatste nieuws

Top