Investeerders gezocht voor terreinen op bedrijventerrein Woestijne - Aalter

Investeerders gezocht voor terreinen op bedrijventerrein Woestijne - Aalter

De Vlaamse Waterweg nv zoekt investeerders voor diverse terreinen op het bedrijventerrein Woestijne – Aalter.

Investeerders gezocht voor terreinen op bedrijventerrein Woestijne - Aalter

Als logistieke poort is Aalter (Oost-Vlaanderen) een uitstekende uitvalsbasis voor bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein Woestijne heeft via het kanaal Gent–Oostende (klasse IV schepen) een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent, Zeebrugge en Oostende en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk.

1. Gezocht kandidaat-uitbater voor het Regionaal Overslag Centrum Aalter

De Vlaamse Waterweg nv stelt een laad- en losinfrastructuur en een achterliggend terrein van ca 50.000 m2 in het bedrijventerrein Woestijne te Aalter ter beschikking voor de overslag van en vervoer van goederen via de binnenvaart. Het terrein en haar kade is gelegen aan de rechteroever van het kanaal Gent-Oostende en heeft als bestemming Regionaal Overslagcentrum Aalter (ROC Aalter). De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat-uitbater voor dit regionaal overslagcentrum Aalter (ROC Aalter).

De kandidaat-uitbater organiseert de overslag over het water voor andere bedrijven. Hiervoor beschikt de kandidaat over een kade met een lengte van 121 m, een kaaiplateau van 6.050 m2 dat gebruikt kan worden voor de overslag van bulk, paletten/big bags en containers en een private weg tussen de kade en de interne wegenis van het bedrijventerrein. De kade wordt gebouwd in 2022 en zal beschikbaar zijn in 2023. De kandidaat mag ook eigen watergebonden initiatieven inbrengen.

“Een Regionaal Overslag Centrum (ROC) faciliteert transport over het water voor bedrijven die duurzaam transport in hun logistieke keten willen integreren als volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het bedrijventerrein Woestijne legt de klemtoon op duurzaamheid door in te zetten op transport via de binnenvaart. Daarnaast willen we samen met de bedrijven werk maken van CO2-neutraliteit. Transport over water is niet enkel goed voor het klimaat maar ook voor onze economie. Hoe minder vrachtwagens vaststaan in de file, hoe beter.”

“De bedrijven die gebruik maken van het ROC bevinden zich in hetzelfde bedrijventerrein, dezelfde stad/gemeente of dezelfde (deel)regio”, aldus Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. “ Door gebruik te maken van het ROC worden ook kleinere hoeveelheden vervoerd via de waterweg of krijgen bedrijven de kans vervoer via de waterweg te proberen waardoor de mobiliteit verbetert en er minder CO2 uitstoot is. Brede groene buffers, een retentiebekken en afzonderlijke fietspaden dragen ook bij aan het duurzame karakter van het bedrijventerrein.”

“Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten voor het uitbaten van het Regionaal Overslag Centrum Aalter gelegen op het bedrijventerrein Woestijne te Aalter”, vult Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv aan.

Meer informatie over het ROC Aalter:

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: ROC Aalter | De Vlaamse Waterweg nv

2. Gezocht kandidaat-investeerders voor watergebonden terreinen in Aalter

De Vlaamse Waterweg nv stelt ook twee eerstelijns watergebonden terreinen in het industriegebied Woestijne te Aalter ter beschikking. Dankzij de aanwezigheid van een toekomstig Regionaal Overslagcentrum kan er snel voluit ingezet worden op transport via het water.

Het bedrijventerrein Woestijne te Aalter werd bij de realisatie opgesplitst in 3 types terreinen: 'eerstelijnswatergebonden terreinen', 'tweedelijnswatergebonden terreinen' en 'niet watergebonden terreinen'. Recent werden de tweedelijnswatergebonden terreinen 4, 5 en 6 aangeboden. Meer informatie via: vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-roc-Aalter.

Twee eerstelijnswatergebonden terreinen 1a en 1b worden nu aangeboden. Een eerstelijnswatergebonden terrein is een terrein dat aan de waterweg grenst. Hierdoor kan een eigen kade aangelegd worden om de waterweg als transportmodus te gebruiken. Het aanleggen van een eigen kade wordt geregeld binnen een PPS (Publiek private samenwerking) waarbij aan het bedrijf de nodige tonnage engagementen wordt gevraagd. Voordien kan gebruik gemaakt worden van het nabijgelegen ROC en haar kade waardoor snel kan gestart worden met het gebruik van de waterweg.

Het bedrijventerrein is goed ontsloten via de weg. De ontsluiting voor vracht- en autoverkeer komende van de E40 en omgekeerd verloopt via de N44, de industriezone Lakeland en de recent aangelegde brug.

Ook hier wordt met de meest geschikte kandidaat/kandidaten een concessie afgesloten voor het watergebonden gebruik van een van deze terreinen. “In afwachting van een eigen kade kan gebruik gemaakt worden van de kade van het Regionaal Overslag Centrum (ROC AALTER)”, aldus Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv .

Meer informatie over de bedrijventerreinen:

Deze bedrijventerreinen zijn intussen toegewezen.

Voor extra informatie over dit dossier kan je terecht bij: annecatherine.dalemans@vlaamsewaterweg.be

Laatste nieuws

Top