Nieuws : Inspraak over toekomst van het Kanaal Bossuit-Kortrijk

Inspraak over toekomst van het Kanaal Bossuit-Kortrijk

Om de alternatievenonderzoeksnota van de studie van het kanaal Bossuit-Kortrijk voor te stellen, houdt De Vlaamse Waterweg nv een reeks infomarkten. De afgelopen maanden bracht de waterwegbeheerder de elementen in de studie grondig in kaart. De nota werd uitgebreid doorgesproken met de verschillende partners. Aansluitend volgt een publieke raadpleging waarbij inspraak mogelijk is. Om bewoners en geïnteresseerden hierbij te begeleiden en hen uitgebreid te informeren, zijn er infomarkten op 19, 21 en 27 november 2018. Iedereen is welkom!

Inspraak over toekomst van het Kanaal Bossuit-Kortrijk

Europees binnenvaartproject
De studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt deel uit van het project Seine Schelde Vlaanderen, dat steun geniet van de Europese Unie. Hiermee wil De Vlaamse Waterweg nv van de binnenvaart een sterker alternatief maken voor goederenvervoer via de weg. Eén schip van 3.000 ton haalt 150 vrachtwagens van de baan: goed voor minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu.

Onderzoeksnota met alternatieven
De studie bevindt zich momenteel in de onderzoeksfase. De alternatievenonderzoeksnota, waarover de waterwegbeheerder begin dit jaar nog workshops hield, ligt nu klaar. De ideeën en inzichten uit de participatiemomenten werden grondig verwerkt en mee opgenomen in het onderzoek. 

Vanaf 12 november kan de nota opgevraagd worden bij de stad- en gemeentehuizen van Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Zwevegem en Avelgem. Ze kan ook geraadpleegd worden via www.kanaalbossuitkortrijk.be.

Moment voor inspraak
De nota bestaat uit heel wat vragen en beschrijft hoe die onderzocht en beoordeeld zullen worden. Het vormt een solide basis voor het verdere verloop van de studie. Nu de nota klaar is, volgt een publieke raadpleging van 12 november tot en met 11 december. Iedereen krijgt de kans om eventuele opmerkingen te formuleren.

Infomarkten
De Vlaamse Waterweg nv en de verschillende partners willen bewoners en geïnteresseerden begeleiden tijdens de publieke raadpleging. Intussen heeft het onderzoeksteam ook nieuwe inzichten verworven over de elementen in de studie. Zo is er een extra denkpiste over de aansluiting met de Leie en werd de projectzone verder uitgebreid tot aan de R8. Iedereen is welkom voor een update over de studie en om vragen te stellen aan het onderzoeksteam.

De infomarkten zijn doorlopend toegankelijk tussen 16 en 21 uur. Elk uur start er een korte presentatie: de eerste is om 16 uur en de laatste om 20 uur.

Voor bewoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne zijn er infomarkten op:
-    Maandag 19 november: jeugdherberg Groeninghe - Passionistenlaan 1A, 8500 Kortrijk
-    Woensdag 21 november: CC Het Spoor - Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

Voor bewoners van Zwevegem en Avelgem is er een infomarkt op:
-    Dinsdag 27 november: Gemeentepunt - Blokkestraat 29/1, 8550 Zwevegem

Laatste nieuws

Top