Link naar homepage

Informatievergadering ROC Dender - 5 mei 2022

Informatievergadering ROC Dender - 5 mei 2022

De Vlaamse Waterweg nv wenst in overleg met de Stad Aalst een kandidaat te selecteren om een Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking gelegen aan het Wijngaardveld te Aalst te exploiteren in eigen naam en voor eigen rekening. Hiervoor zal met de gekozen Kandidaat een concessieovereenkomst afgesloten worden die betrekking heeft op de exploitatie van het Regionaal Overslag Centrum met vrachtwagenparking.

Informatievergadering ROC Dender - 5 mei 2022

Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes is op 30 juni 2022 uiterlijk vóór 12 uur.

Om de kandidaten een duidelijk zicht te geven op de eigenlijke draagwijdte van het voorwerp van onderhavige opdracht en de draagwijdte van de verbintenissen en de verplichtingen van de kandidaten in het kader hiervan, wordt er een verplichte informatievergadering georganiseerd op donderdag 5 mei 2022. Verplicht vooraf inschrijven via sabine.smet@aalst.be. Deze infovergadering zal ook digitaal kunnen gevolgd worden. 

Kandidaten moeten verplicht aanwezig zijn op deze informatievergadering.

Programma:

13.30 uur Verwelkoming 
Algemeen
Stad Aalst
13.40 uur Verwelkoming 
Definiëring ROC
Opwaardering Dender
De Vlaamse Waterweg
13.50 uur Start plenair gedeelte
Toelicht leidraad/bestek
Aandachtspunten 
Vermarktingsprocedure
De Vlaamse Waterweg
14.10 uur Toelichting vrachtwagenparking Stad Aalst en SOLVA
14.30 uur Vraag en antwoord De Vlaamse Waterweg en stad Aalst
14.45 uur Netwerkmoment  
15.30 uur Afsluiten  

Locatie infovergadering: Centrum stad Aalst, Werf 9, 9300 Aalst – zaal De Foyer

Alle informatie kan je terugvinden op deze pagina: https://www.vlaamsewaterweg.be/roc-aalst-dender

Laatste nieuws

Top