Nieuws : Infomarkt over de Sigmaprojecten in Waasmunster

Infomarkt over de Sigmaprojecten in Waasmunster

Op maandag 24 juni vond een infomarkt plaats in Waasmunster. Je kon er alles te weten komen over de werken in het kader van het Sigmaplan, maar ook over enkele andere lopende projecten in de regio, zoals de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei en het Europese LIFE Sparc project.

Infomarkt over de Sigmaprojecten in Waasmunster

De afgelopen jaren zijn een heel aantal van deze projecten op kruissnelheid gekomen. Bovendien staan er ook de komende tijd nog heel wat werken op stapel. Daarom wilden we geïnteresseerden tijdens de infomarkt graag een overzicht geven van de stand van zaken. Ze kregen ook de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. 

Verschillende ingrepen 
Er staan verschillende ingrepen gepland op het grondgebied van Waasmunster in het kader van het Sigmaplan. Dat is een plan van de Vlaamse overheid. Met de ingrepen beveiligen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos de Durmevallei op een natuurlijke manier tegen overstromingen. We ontpolderen een aantal gebieden, zoals het Groot Broek, waar de werken al volop gestart zijn. Een ontpoldering biedt de rivier meer ruimte om te stromen en tempert de kracht van het getij. Daarnaast leggen we ook wetlands, of ‘natte natuurgebieden’, aan. Het Weijmeerbroek is zo’n wetland waar de werken al ver gevorderd zijn en de natuur volop haar gang kan gaan. De ingrepen bevorderen de waterveiligheid in de vallei en geven tegelijk de natuur een boost. 

In een ontpolderd gebied ontstaat zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren. Die zijn ecologisch zeer waardevol en fungeren als de longen van rivier. In wetlands komt een ander, eveneens erg waardevol soort natuur tot ontwikkeling. Het landschap kan er variëren tussen graslanden, riet en open water. Bovendien houden wetlands overtollig regenwater op in natte periodes en geven het ook trager af in droge periodes. Ze werken dus als een spons. Deze verschillende natuurtypes trekken op hun beurt bijzondere dieren en planten aan. 

Andere boeiende projecten 
Het Sigmaplan is niet het enige project op het grondgebied van Waasmunster. Met het Europese project LIFE Sparc slaan Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium de handen in elkaar om het Sigmaplan een extra duwtje in de rug te geven en de Scheldevallei beter te wapenen tegen klimaatverandering. Via LIFE Sparc is er extra financiering voor het Sigmaplan en wordt de kennis die we er dagelijks mee opdoen gedeeld met andere landen. De ontpoldering van Groot Broek maakt deel uit van dit Europese project.

Met de onthaal- en ontsluitingsvisie Durmevallei werken we dan weer samen met vijf Durmegemeenten, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en een heel aantal partners om van de Durmevallei, van Lokeren tot Temse, één aaneengesloten gebied te maken met plaats voor waterveiligheid, natuur, landbouw en recreatie en toerisme. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de topnatuur en de ontspanningsmogelijkheden in de vallei. Tenslotte staat ook de vernieuwing van de Waasmunster brug (N446) de komende jaren op de planning. 

Laatste nieuws

Top