Link naar homepage

Infobijeenkomst Hedwige-Prosperproject 

Infobijeenkomst Hedwige-Prosperproject 

In het Vlaams-Nederlandse grensgebied staat een belangrijk natuurontwikkelingsproject op stapel. Binnen enkele jaren worden de Hedwigepolder en Prosperpolder Noord teruggegeven aan de Schelde en komt hier unieke getijdennatuur tot ontwikkeling. Geïnteresseerden kregen meer uitleg over de werken tijdens een infobijeenkomst op dinsdag 10 december. 

Infobijeenkomst Hedwige-Prosperproject 

Vooraleer zich in de Hedwige-Prosperpolder getijdennatuur kan ontwikkelen, moeten er de komende jaren grootschalige werken gebeuren. Voor meer info over die werken en een antwoord op mogelijke vragen, konden omwonden op 10 december langskomen in Jeugdcentrum Prosperpolder in Beveren.

Hoe gaan we te werk? 
Momenteel voeren we al heel wat voorbereidende werken uit om het terrein bouwklaar te maken. We halen alle nutsvoorzieningen weg, verwijderen leegstaande huizen en schuren en kappen populieren. We maken het terrein vrij voor de toekomstige invulling als getijdennatuurgebied, zodat de slikken en schorren zich makkelijk kunnen ontwikkelen. De voorbereidende werken worden nu verdergezet. We voeren de werken gefaseerd uit om de dieren die in het gebied leven (onder andere vleermuizen en uilensoorten) zo weinig mogelijk te verstoren en de kans te geven om nieuw leefgebied te zoeken.  

Daarna starten de  grondwerken in het gebied. Hans Quaeyhaegens, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv: “Eerst leggen we een ringdijk rond de Hedwigepolder aan. Voor de bouw van de ringdijk gebruiken we onder meer grond die vrijkomt bij het uitgraven van geulen in het gebied. De ringdijk is nodig om het Scheldewater tegen te houden zodra we het gebied teruggeven aan de rivier. Op Vlaams grondgebied, in Prosperpolder Noord, is de ringdijk al afgewerkt. Als laatste stap graven we de Scheldedijk en Sieperdadijk af, zodat de Schelde binnen kan stromen op het ritme van het getij. Als gevolg zal er zich een netwerk van slikken en schorren ontwikkelen. De uitgegraven geulen vergemakkelijken de ontwikkeling daarvan.”

Waarom is getijdennatuur belangrijk? 
Laurent Vanden Abeele, projectleider bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid: “In het verleden is in Nederland en Vlaanderen heel wat typische brakke getijdennatuur langs de Schelde verloren gegaan. We moeten die getijdennatuur herstellen, omdat die een belangrijke bijdrage levert aan de Europese natuurdoelen. Ze is enorm belangrijk is voor het ecosysteem en de diversiteit van het planten- en dierenleven in en rond de Schelde.” 

“Een bijkomend voordeel is dat de getijdennatuur de kracht van het getij tempert, ook bij extreme weersomstandigheden. Daardoor neemt de druk op de dijken af en is er minder kans op dijkbreuken”, vult Hans Quaeyhaegens aan.  

Grensoverschrijdende samenwerking
In de grensregio van Beveren (BE) en Hulst (NL), ligt een van Europa’s grootste getijdengebieden. Samen met het aangrenzende Verdronken Land van Saeftinghe, de Doelpolder, Prosperpolder Zuid en de Nieuwe Arenbergpolder, vormen de Hedwige- en Prosperpolder een robuust en aaneengesloten natuurgebied van maar liefst meer dan 4700 hectare. Het Hedwige-Prosperproject vormt onderdeel van het Sigmaplan en het Natuurpakket Westerschelde. Met het Sigmaplan wapent de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen de gevolgen van de klimaatverandering via een tandem van waterveiligheid en natuurontwikkeling. Het Natuurpakket Westerschelde herstelt getijdennatuur in de Westerschelde en wordt uitgevoerd door de Provincie Zeeland op verzoek van de Rijksoverheid van Nederland. 

Beleving van het gebied
Samen met onder andere betrokken omwonenden, landbouwers en ondernemers wordt vanuit het project Grenspark Groot Saeftinghe nagedacht over de recreatieve invulling van de Hedwige-Prosperpolder. Op de ringdijk en langs de leidingendam komen uitkijkpunten die je te voet of met de fiets kan komen bezoeken. Ook vanaf het pompstation en radartoren ‘Ouden Doel’ zal je van het uitzicht kunnen genieten.
Daarnaast bekijken we de mogelijkheid om een onthaalcentrum te bouwen en een panoramaheuvel aan te leggen met grond die vrijkomt bij de werken. Daarnaast onderzoeken we of het hout van de populieren uit de Hedwigepolder een tweede leven kan krijgen, bijvoorbeeld om zitbanken, uitkijkpunten of ‘grensparkhuisjes’ van te maken. 

Timing   
In de Hedwigepolder wordt veel grond verzet, onder andere om de ringdijk om het gebied aan te leggen.  De ringdijk rond de Hedwigepolder wordt gedeeltelijk gebouwd met zand dat in het gebied opgeslagen ligt. Nederland voerde in juli van dit jaar strenge normen in voor PFAS bij grondwerkzaamheden. Deze stoffen zijn slecht-afbreekbare, chemische stoffen en komen van nature niet in het milieu voor. De grond in de Hedwigepolder wordt daarom nu eerst onderzocht, voor de werken aan de ringdijk kunnen starten. We moeten weten wat de waarde is van de grond die er nu ligt én van nieuwe grond die wordt aangevoerd. Die waarden zetten we af tegen de dan geldende norm. We verwachten dat begin 2020 alle analyses zijn afgerond. Dan weten we ook wanneer de werken aan de ringdijk van start kunnen gaan. 

Bekijk hier een filmpje over de toekomst van de Hedwige-Prosperpolder.

Meer info vind je hier. Hou ook de Twitter- en Facebook-pagina van het Sigmaplan in het oog. 

Bekijk ook onze projectbrochure

Laatste nieuws

Top