Link naar homepage

Herstellingswerken aan Scheldebrug Bornem‐Temse starten woensdag

Herstellingswerken aan Scheldebrug Bornem‐Temse starten woensdag

Van woensdag 18 april tot maandag 18 juni zal de Scheldebrug Bornem‐Temse onderbroken zijn voor wegverkeer. Tijdens deze periode voert waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv dringende herstellingswerken uit aan de stalen brugdekplaat van het beweegbare brugdeel. Het verkeer zal tijdens de werken in twee richtingen over de naastgelegen nieuwe brug worden geleid. Weggebruikers moeten rekening houden met ernstige verkeershinder, zeker tijdens de spits.

Herstellingswerken aan Scheldebrug Bornem‐Temse starten woensdag

De Scheldebrug Bornem‐Temse werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint‐Niklaas verbindt. Een inspectie bracht ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbaar gedeelte aan het licht. Om te vermijden dat de brug verdere schade zal oplopen en er gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer, is dringende herstelling noodzakelijk. Tot die conclusie kwamen experts van Expertise Beton en Staal (EBS) na onderzoek dat De Vlaamse Waterweg nv liet uitvoeren.

Herstellingswerken
Op woensdag 18 april start de onderhoudsaannemer van De Vlaamse Waterweg nv met de herstelling van de schade aan de stalen brugdekplaat. Omstreeks 6.30 u plaatst hij de nodige signalisatie. Vervolgens zal de brug worden afgesloten voor verkeer.

Naast de noodzakelijke herstellingen brengt de aannemer ook een nieuwe antisliplaag en nieuwe belijning aan op het stalen brugdek. Bovendien zal hij de onderkant van het beweegbare gedeelte zandstralen en van een duurzame verflaag voorzien.

De werken zullen ongeveer twee kalendermaanden duren. Als alles volgens planning verloopt, kan de brug op maandag 18 juni opnieuw gebruikt worden.

Minderhindermaatregelen
Omwille van de veiligheid zal de brug tijdens de werken niet toegankelijk zijn. Alle verkeer zal in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug Temse‐Bornem worden geleid. De capaciteit ter hoogte van de Scheldekruising zal met andere woorden beperkt zijn. Weggebruikers moeten rekening houden met mogelijke verkeershinder; zeker tijdens de spits.

Om de duur van de onderbreking zo kort mogelijk te houden, engageert de aannemer zich ertoe om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te werken. De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fietspad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

Scheepvaart
Voor de werken aan het beweegbaar gedeelte van de Scheldebrug Bornem‐Temse plaatst de aannemer een stelling onder de brug. Hierdoor is er geen bediening van de brug mogelijk en is het beweegbaar gedeelte gestremd voor scheepvaartverkeer. Scheepvaart moet de doorvaart onder het vast gedeelte van de brug nemen. De sector werd via een scheepvaartbericht geïnformeerd.

Nauw overleg
Over de herstellingswerken wordt nauw overlegd met de betrokken gemeentebesturen, het Vlaams Verkeerscentrum en het Agentschap Wegen en Verkeer.

Laatste nieuws

Top