Link naar homepage

Herentalse brug van 2740 ton 30 meter verschoven

Herentalse brug van 2740 ton 30 meter verschoven

De werken aan de brug van de Herenthoutseweg over het Albertkanaal zijn enkele maanden geleden opgestart en kwamen op zondag 28 juni in een nieuwe fase. Tijdens deze werken wordt een nieuwe, verhoogde brug gebouwd en wordt het kanaal ter plaatse verbreed. Vandaag 28 juni is de oude brug 30 meter verschoven zodat ze als tijdelijke omleidingsweg kan dienen bij de bouw van de nieuwe hogere brug.

Herentalse brug van 2740 ton 30 meter verschoven

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

 

“Om de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker te maken investeert De Vlaamse Waterweg in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 m. De hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart doordat schepen met vier in plaats van drie lagen containers kunnen varen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot”, licht ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv toe.

 

“Vlaanderen investeert 16,5 miljoen in deze nieuwe en hogere brug”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De Vlaamse regering heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer nog beduidend te verhogen. Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een grote facelift om de groeiende trafieken op te vangen. En een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering. Intussen zijn 43 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 13 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn en wordt het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen. Zo wordt het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart. Elke vracht die via de waterweg gaat, moet niet meer over de weg.”

Werken brug Herentals Herenthoutseweg gaan nieuwe fase in

Vandaag 28 juni is de oude brug langs de Herenthoutseweg in Herentals 30 meter stroomopwaarts (oosten) verschoven waar we ze opnieuw aansluiten op de bestaande wegenis. Op deze tijdelijke locatie kan de oude brug als omleidingsweg dienen tijdens de bouw van de nieuwe brug. Daarna kunnen we de nieuwe stalen boogbrug bouwen op de locatie van de bestaande brug. Wanneer die brug in gebruik genomen is, slopen we de verplaatste brug. Dankzij deze werkwijze wordt de onderbreking van Herenthoutseweg beperkt tot het strikte minimum: circa 2 weken in 2020 en circa 4 weken in 2021, telkens in de zomervakantie (t.o.v. normaal een 9-tal maanden)

De Herenthoutseweg is momenteel onderbroken van 24 juni tot 9 juli voor gemotoriseerd verkeer en van 24 juni tot 2 juli voor fietsers en voetgangers. Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de nabijgelegen gewest – en autosnelwegen. Fietsers kunnen een omleiding volgen via de jaagpaden en de N152 Aarschotseweg. Voor de omleiding en tijdelijke haltes van het openbaar vervoer verwijzen we graag door naar de website van De Lijn (www.delijn.be

Je vindt hier actuele informatie en de omleidingsplannen op onze website.

Heb je het verschuiven gemist? Dit filmpje toont je een mooi verslag van de operatie. 

logo met steun van europa

Laatste nieuws

Top