Link naar homepage

Heiwerken Scheldekaaien Nieuw Zuid gaan opnieuw van start

Heiwerken Scheldekaaien Nieuw Zuid gaan opnieuw van start

In de week van 22 januari gaan de heiwerken aan de Antwerpse Scheldekaaien in Nieuw Zuid opnieuw van start. Aannemer THV Scheldekaaien van De Vlaamse Waterweg nv start er met de bouw van de stalen achter- en zijwand van de bouwput, de eerste stap in de opbouw van de nieuwe kaaimuur in de laatste twee zones van het project. Het gaat om de voorlaatste fase met heiwerken op de werf. Deze fase zal duren tot april.

Heiwerken Scheldekaaien Nieuw Zuid gaan opnieuw van start

Tijdens het stormtij van 3 januari liepen de Antwerpse Scheldekaaien onder water. De waterkeringsmuur hield het Scheldewater tegen, maar hier en daar sijpelde het toch door de muur langs barsten en scheuren. Om de stad Antwerpen beter te beschermen tegen dergelijke (en nog hogere) waterstanden op de Schelde, moeten de onstabiele kaaimuur en de waterkering dringend aangepakt worden. Die werken passen in het Sigmaplan.

Wat doen we?
De huidige kaaimuur van de Antwerpse Scheldekaaien in Nieuw Zuid dateert nog uit de negentiende eeuw. Hij is in slechte staat en vormt een gevaar voor de veiligheid. De oude kaaimuur werd al vervangen in drie van de vijf deelzones van Nieuw Zuid. Nu zijn dus de overblijvende zones aan de beurt. Het gaat om zone 3 (ter hoogte van de D’Herbouvillekaai) en 5 (ter hoogte van de De Gerlachekaai tussen de Verviersstraat en de Van der Sweepstraat). Ook hier moet de muur volledig afgebroken worden. In de plaats komt een nieuwe muur.

We vervangen de historische kaaimuur stap voor stap. Voor we hem kunnen afbreken, maken we eerst een bouwput. Die wordt omsloten door een stalen achter- en zijwand van damplanken en buispalen. Deze damplanken en buispalen worden in de ondergrond geslagen met een trilblok en een heihamer. Dat zijn de werken die de aannemer van De Vlaamse Waterweg nv nu zal uitvoeren.

Timing van de werken
Aannemer THV Scheldekaaien (een consortium van de waterbouwers Artes, Hye en Herbosch Kiere) van De Vlaamse Waterweg nv start in de week van 22 januari met de heiwerken in deelzone 5 en vervolgens in deelzone 3 (zie kaartje). De eerste weken werkt hij met een trilblok om de damplanken in de ondergrond te trillen. Nadien werkt hij verder met een heihamer, om de damplanken en de buispalen tot op de noodzakelijke diepte in de ondergrond te slaan. Die hamer is nodig omdat de ondergrond van Booms klei heel wat weerstand biedt.

Zodra de metalen constructie rond de bouwput in de twee zones is afgewerkt, wordt de historische kaaimuur afgebroken en de nieuwe kaaimuur opgebouwd. Die werken, waar ook heiwerken aan te pas zullen komen, staan op de planning in de tweede helft van 2018.Daarna start de aannemer met de afwerking van de nieuwe kaaimuur op Nieuw Zuid. Begin 2020 zal hij volledig klaar zijn.

Te verwachten hinder
De werken met het trilblok kunnen lichte trillingshinder veroorzaken. De aansluitende werken met de heihamer, die de damplanken in de ondergrond slaat, hebben een grotere impact. In de loop van februari kunnen zij geluidshinder veroorzaken tot wel een kilometer ver. Waar en hoever de heiwerken te horen zullen zijn, hangt af van de windsterkte en de windrichting. Op weekdagen start de aannemer niet voor 6.30 uur. ’s Avonds werkt hij uiterlijk tot 20.30 uur. In het weekend en op feestdagen liggen de heiwerken stil. Ze zullen duren tot eind april.

Om in de toekomst voorbereid te zijn op stormtij, is het noodzakelijk om de kaaimuur te vervangen en de waterkering te renoveren. De Vlaamse Waterweg nv en aannemer THV Scheldekaaien willen zich alvast verontschuldigen voor de hinder die dat met zich meebrengt.

Meer informatie?
Alle details over de werken kan je nalezen in onze nieuwsbrief.

Zolang de werken duren, staat op de Ledeganckkaai een infokeet die je elke derde woensdag van de maand van 12 tot 20 uur kunt bezoeken. Je vindt er alle mogelijke info over de Scheldekaaien, het Sigmaplan en de werken zelf, met speciale aandacht voor de stand van zaken in de zones waar De Vlaamse waterweg nv op dat moment aan de slag is.

Omwonenden kunnen met hun mogelijke vragen ook terecht op scheldekaaien@vlaamsewaterweg.be of 03 224 67 11. Het verloop van de werken is ook mee te volgen via de nieuwsberichten op www.sigmaplan.be/scheldekaaien en op de Twitter- en Facebookpagina van het Sigmaplan.

Laatste nieuws

Top