Nieuws : Grondige renovatie baanbrug Boom gepland

Grondige renovatie baanbrug Boom gepland

Op 28 mei 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de baanbrug over de Rupel in Boom. Zowel de brug als de pijlers en landhoofden worden grondig aangepakt. De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De brug zal bepaalde periodes niet toegankelijk zijn voor verkeer. Als de werken volgens planning verlopen, kan de brug in november opnieuw normaal gebruikt worden.

Grondige renovatie baanbrug Boom gepland

De beweegbare baanbrug over de Rupel in Boom werd gebouwd in 1939 en is onderdeel van de gewestweg N177 (Frans De Schutterlaan) die Boom met Willebroek verbindt. Op 28 mei 2018 start De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de brug en bijhorende brugkelders, waarin het mechanisme van de brug zit.

Een gespecialiseerd aannemer zal het wegdek en de fiets- en voetpaden wegnemen en vervangen. Om de brug te beschermen tegen vochtinsijpeling brengt de aannemer een nieuwe waterdichte rok aan. De stalen draagstructuur van de brug krijgt bovendien een nieuwe anti-corrosiebescherming. Aan de onderkant van de brug doet de aannemer ook de nodige betonherstellingen.

Fasering van de werken
De aannemer voert de werken uit in zes fasen. De impact op het verkeer verschilt al naar gelang de fase waarin de werken zich bevinden. De eerste fase start op 28 mei 2018.

 • Fase 1: 28 mei tot 6 juni 2018
  Voorbereidende werken en opbraak voet- en fietspaden

  Alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel kan passeren. 
  Auto’s en vrachtwagens vanuit Brussel richting Boom volgen de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom.
  Fietsers , voetgangers en bromfietsen klasse A en B kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook op de brug. 
   
 • Fase 2: 7 juni tot 17 juli 2018
  Afbraak wegenis en aanleg voorlopige voet- en fietspaden

  De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
  Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
  - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
  - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
  Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.
   
 • Fase 3: 18 juli tot 30 juli 2018
  Plaatsen van stelling rond de brug en zandstralen staalstructuur

  De aannemer stelt de brug tijdelijk opnieuw open voor Tomorrowland.
  Alle verkeer kan in beide richtingen passeren.
   
 • Fase 4: 31 juli tot 25 september 2018
  Betonherstellingen aan de onderkant van de brug , schilderen van de staalstructuur en onderhoud ballastkist.

  De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
  Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
  - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
  - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
  Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.
   
 • Fase 5: 26 september tot 28 oktober 2018
  Vervolg schilderwerken en anti-corrosiebehandeling staalstructuur

  Net als is de eerste fase kan alleen verkeer vanuit Antwerpen richting Brussel passeren. 
  Auto’s en vrachtwagens vanuit Brussel richting Boom volgen de omleiding door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom. Fietsers en voetgangers kunnen in twee richtingen passeren op een gereserveerde strook.
   
 • Fase 6: 29 oktober tot 2 november 2018
  Aanbrengen belijning en signalisatie

  De aannemer sluit de brug af voor alle verkeer.
  Auto’s en vrachtwagens volgen de omleiding:
  - vanuit Brussel richting Boom door de Rupeltunnel en via afrit 9 Rumst/Niel/Boom;
  - vanuit Antwerpen richting Puurs of Willebroek: via de nieuwe afrit ‘Ooievaarsnest’ die hiervoor tijdelijk zal worden geopend.
  Fietsers, voetgangers en bromfietsers tot en met klasse B nemen het veer Boom - Klein-Willebroek, dat zijn bediening aanzienlijk uitbreidt tijdens de werken.
   
 • Aansluitend, van 2 november tot 25 november 2018, voert de aannemer nog enkele werken uit ter afwerking. Die zullen echter geen significante verkeershinder geven.   

Impact op het verkeer
Al naar gelang de fase waarin gewerkt wordt, zullen ook bussen van De Lijn de omleiding moeten volgen. Blijf op de hoogte van de omleidingen op jouw lijn via delijn.be/omleidingen.
De scheepvaart zal beperkte hinder van de werken ondervinden. Eén van de twee doorvaartopeningen zal steeds toegankelijk zijn voor schepen. Via scheepvaartberichten zal de sector worden geïnformeerd.

Minderhindermaatregelen
Tijdens de werken breidt de veerman de bedieningstijden van het veer Boom – Klein-Willebroek aanzienlijk uit; van 5.30 u tot 22.30 u. Bovendien verdubbelt hij de overzetfrequentie naar ieder kwartier i.p.v. ieder halfuur. Dat alles niet alleen op weekdagen, maar ook in de weekends en op feestdagen zonder opname van middagpauze.

De renovatie-aannemer van zijn kant zal met dubbele shiften werken en indien nodig (bij weerverlet vb.) ook in de weekends.

Communicatie
Geïnteresseerden kunnen de werken volgen op https://www.vlaamsewaterweg.be/renovatie-baanbrug-boom. De gemeente Boom zal ook op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief versturen met meer informatie over de voortgang van de werken. Je kan je inschrijven door ‘Nieuwsbrief werken baanbrug N177‘ aan te vinken op deze pagina: https://www.boom.be/nieuwsbrieven.

Om de mensen te informeren over de renovatiewerken organiseren De Vlaamse Waterweg nv en de gemeente Boom bovendien een infovergadering. Deze vergadering vindt plaats op woensdag 9 mei 2018, om 19.30 u, in Schouwburg CC De Steiger, H. Spillemaeckerstraat 9 in Boom.
 

Laatste nieuws

Top