Nieuws : Gezocht: vergroeningsconsulent voor de Belgische binnenvaart

Gezocht: vergroeningsconsulent voor de Belgische binnenvaart

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) en haar partners De Vlaamse Waterweg nv, Waterwegen en Zeekanaal NV en het Havenbedrijf Antwerpen werken samen in een 3-jarig project om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot.

Gezocht: vergroeningsconsulent voor de Belgische binnenvaart

Hiervoor wenst het KBV een vergroeningsconsulent in te zetten die als taak krijgt om innovatieve kennis en studiemateriaal over groene technologieën in de binnenvaart te vertalen naar de specifieke context van de Belgische binnenvaartondernemer.

Concreet zal de vergroeningsconsulent de kennis bekendmaken aan het volledige doelpubliek zijnde de Belgische binnenvaartondernemers, m.b.v. diverse middelen zoals een online website, organisatie van workshops en lezingen e.d.m. Daarnaast zal hij/zij aan binnenvaartondernemers adviezen op maat verlenen over vergroeningstechnologieën en beschikbare nationale en Europese ondersteuningsprogramma’s met bijhorende investeringsanalyses.
Een selecte groep binnenvaartondernemers zal door de vergroeningsconsulent intensief begeleid worden bij de opmaak van een business case ter ondersteuning van een investeringsbeslissing.

Profiel:

  • Communicatief
  • Zelfstandig kunnen werken
  • Goede organisator en coördinator
  • Technisch en financieel onderlegd
  • Nederlandstalig, professionele kennis van Frans en Engels
  • Affiniteit met de binnenvaart en/of vergroeningstechnologieën
  • Technische opleiding op Bachelor niveau
  • Standplaats: Antwerpen
  • Solliciteren tot 13 januari 2018

Kandidaten kunnen zich melden bij Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen via kbvbin@gmail.com

Laatste nieuws

Top