Gezocht: kandidaat voor realisatie en uitbating van nieuwe jachthaven aan Oude Dokken Gent

Gezocht: kandidaat voor realisatie en uitbating van nieuwe jachthaven aan Oude Dokken Gent

Aan het Houtdok in de Oude Dokken komt er in de toekomst een stedelijke jachthaven. De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat om de jachthaven te bouwen en uit te baten. Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 februari 2023 kandidaat stellen.

Gezocht: kandidaat voor realisatie en uitbating van nieuwe jachthaven aan Oude Dokken Gent

Rondom het Houtdok legde de Stad Gent in 2020 het Kapitein Zeppospark aan, met een fiets- en wandelpromenade, en diverse sport- en speelvoorzieningen. Enkele jaren eerder stond De Vlaamse Waterweg nv, samen met sogent, in voor de renovatie van de historische kaaimuren rond het Houtdok. Naar aanleiding van deze werken werd een deel van het wateroppervlak gedempt (waar nu strand-en moeraszone zijn gerealiseerd) en werd een boothelling (slipway) aangelegd. Het openbaar domein in de Oude Dokken en het Kapitein Zeppospark aan het Houtdok won de Prijs Publieke ruimte 2022 en de publieksprijs.

“Het Houtdok is voormalig havengebied en is door zijn uitgestrekte waterpartij, goede toegankelijkheid voor pleziervaartuigen (zoals hoogmasten) en de ligging nabij de binnenstad uitermate geschikt voor de realisatie van een jachthaven”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken.

De Vlaamse Waterweg en stad Gent hebben in hun gemeenschappelijke beleidsvisie ‘Water in de stad Gent’ het Houtdok aangeduid als een plaats waar een stedelijke jachthaven kan uitgebouwd worden (zie www.devlaamsewaterweg.be/water-in-de-stad-gent). De jachthaven zal, als onderdeel van het stadsvernieuwingsproject Oude Dokken evenwichtig ontwikkeld worden met de andere aanwezige en geplande functies in en rond het Houtdok.

Burgemeester Stad Gent, Mathias De Clercq: “Gent zet sterk in op beleving van onze stad via het water. Het Houtdok is met het stadsstrand en het Kapitein Zeppospark nu al een trekpleister voor de buurt. Een nieuwe stedelijke pleziervaarthaven zal het plaatje verder afmaken.”

“De nabije omgeving van het Houtdok is al sterk opgewaardeerd. Het is een mooie plek geworden voor de buurt. We pakken nu ook het Houtdok zelf verder aan. Samen met de zwemzone zal de jachthaven het Houtdok vorm geven voor de Gentenaars”, aldus Filip Watteeuw, Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw.

“Voor de uitbouw van de jachthaven zoekt De Vlaamse Waterweg nv een kandidaat die de jachthaven wil bouwen en uitbaten via een concessie. In samenspraak met de stad Gent zal deze zoektocht in twee fases gebeuren: een selectiefase en een gunningsfase”, zegt Koen Anciaux, voorzitter raad van bestuur De Vlaamse Waterweg nv. “Geïnteresseerden kunnen zich tot 28 februari 2023 kandidaat stellen voor de selectiefase.”

Meer informatie over de marktraadpleging vind je terug op: Concessie jachthaven Houtdok Gent | De Vlaamse Waterweg nv

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij:

De Vlaamse Waterweg nv
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
Afdeling Commercieel Beheer
Stijn Devriendt
T 09 292 11 29
E-mail: stijn.devriendt@vlaamsewaterweg.be

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 28/02/2023.

Meer info over de Oude dokken en stadsontwikkelingsproject Oude Dokken: https://stad.gent/nl/oude-dokken

Project Water in de Stad Gent; https://stad.gent/nl/plannen-en-projecten/project-water-de-stad-gent

Laatste nieuws

Top