Link naar homepage

Gentse Meulestedebrug afgesloten voor verkeer van 27 april tot 25 mei 2020

Gentse Meulestedebrug afgesloten voor verkeer van 27 april tot 25 mei 2020

Vanaf 27 april wordt de Meulestedebrug over het kanaal Gent-Terneuzen afgesloten voor alle verkeer. Sinds half maart wordt de linkerhelft van de brug hersteld. Tot nu toe kon iedereen nog gebruikmaken van deze verbinding. Van 27 april tot aan het einde van de werken is De Vlaamse Waterweg nv genoodzaakt ze af sluiten. Als alles vlot verloopt, gaat de Meulestedebrug op dinsdag 26 mei weer open voor het verkeer.

Gentse Meulestedebrug afgesloten voor verkeer van 27 april tot 25 mei 2020

De Meulestedebrug is een beweegbare brug die gebouwd werd in de jaren ’50. Ze wordt dagelijks intensief gebruikt voor woon-werkverkeer en voor goederentransport via het water en de weg. Het is bovendien een belangrijke verbinding van en naar de haven North Sea Port. Om deze oversteek zo lang mogelijk open te houden en in afwachting van de nieuwe brug, voert waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv herstellingen uit zodat de huidige brug nog een tijd dienst kan doen.

Werk voor een gespecialiseerde aannemer
Voor het uitvoeren van de herstellingswerken en minderhinder-maatregelen wordt nauw samengewerkt met de stad Gent, havenbedrijf North Sea Port, vervoersmaatschappij De Lijn en het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. De herstelling vergt precisiewerk en kennis van de brug zelf en dus schakelt De Vlaamse Waterweg nv een gespecialiseerde aannemer in. De werken startten op dinsdag 17 maart en zullen zonder onvoorziene omstandigheden afgerond worden op maandag 25 mei.

In de afgelopen weken is het bewegingsmechanisme van de linker brughelft vervangen. De komende weken worden de ballastkist en de hoofdligger van het linker brugdeel verstevigd. Daarna zijn de beide brugklappen van de Meulestedebrug terug operationeel. Het is de bedoeling de bestaande brug in dienst te houden tot de eerste brughelft van de nieuwe Meulestedebrug in gebruik genomen kan worden.

Toegankelijkheid tijdens de werken
Om de linker brughelft te verstevigen, moet de brug vastgezet worden in een open stand. Daarom wordt ze afgesloten van 27 april tot aan het einde van de werken.

Voetgangers en fietsers kunnen oversteken via een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgoten die vlak naast de Meulestedebrug ligt. Dit biedt een aantal voordelen: de tijdelijke brug is gelegen in de gebruikelijke verkeersas, heeft daar de kleinste overspanning over het kanaal en het kleinst te overbruggen hoogteverschil voor de gebruikers. Twee- of driewielers waarvoor de trappen minder geschikt zijn, kunnen omrijden via de spoorwegbrug ter hoogte van de Wiedauwkaai en de Terneuzenlaan.

Wegverkeer tot 3,5 ton heeft twee mogelijkheden: ofwel rijden bestuurders om via de R4, ofwel kunnen zij het veer van Langerbrugge of Terdonk nemen. Van maandag t.e.m. zaterdag tussen 7 en 19 uur, is een extra veer voorzien in Langerbrugge om het kanaal Gent-Terneuzen over te steken. Deze veerdienst wordt aangeboden door De Vlaamse Waterweg nv en VLOOT (agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust). Zwaar wegverkeer moet verplicht een alternatieve route volgen via de R4.

Tijdens de werken voorziet De Lijn vervanghaltes. Raadpleeg www.delijn.be/omleidingen om te zien wat er tijdelijk zal veranderen.

De Meulestedebrug van morgen
In september 2019 kon de afschaffing van een buurtweg afgerond worden en werd de omgevingsvergunning verleend, waardoor de laatste rechte lijn is ingezet tot de effectieve nieuwbouw. “In 2020 zullen de contracten voor de bouw in de markt gezet worden, en in 2021 kan de bouw van de brug starten”, verzekert Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd bij De Vlaamse Waterweg nv. “Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe die bestaat uit twee afzonderlijke beweegbare brugdelen: één voor elke rijrichting, met in totaal vijf rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai wordt voor de fietsers een veilige onderdoorgang voorzien. Ook de toegangswegen, rioleringen, fietsverbindingen en de omgeving worden heraangelegd.” Na de herstellingswerken zal De Vlaamse Waterweg nv partners en omwonenden uitgebreid informeren over de start van de werken in 2021.

Alle informatie kan je vinden via www.meulestedebrug.be

Laatste nieuws

Top