Link naar homepage

Frans de Schutterlaan en Baanbrug vanaf dinsdag weer open voor alle verkeer

Frans de Schutterlaan en Baanbrug vanaf dinsdag weer open voor alle verkeer

Dinsdag 23 april stelden de gemeente Boom, het Agentschap Wegen en Verkeer en De Vlaamse Waterweg nv, de Frans de Schutterlaan en de brug over de Rupel officieel terug open voor het verkeer. Daarmee komt een einde aan de werken die in mei 2018 van start gingen. De nieuwe brug- en weginfrastructuur moeten zorgen voor meer comfort voor de weggebruikers, een verhoogde veiligheid voor de fietsers en een betere doorstroming voor het openbaar vervoer. Met het totale project  ging een investering van 4,7 miljoen euro gepaard.

Frans de Schutterlaan en Baanbrug vanaf dinsdag weer open voor alle verkeer

Druk op de knop bezegelt einde werken
Deze maand werden de laatste  werken uitgevoerd op de Baanbrug. Vandaag dinsdag 23 april om 15u, kon het eerste verkeer terug over de volledig vernieuwde brug. De burgemeester en schepenen, samen met vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid maakten die openstelling officieel met een symbolische druk op de knop voor het aanschakelen van de nieuwe verkeerslichten op het kruispunt met de E. Vanderveldestraat en de H. Spillemaeckersstraat. 

Nieuwe verkeerssituatie
Daarmee komt een einde aan maanden werken en de nodige verkeershinder. 

“Met de openstelling van de brug ronden we een lange periode van werken af. Het verkeer tussen Boom en Willebroek kan nu weer zijn normale weg volgen.”  aldus burgemeester van Boom, Jeroen Baert. “We zijn tevens bijzonder opgezet met de ‘verhuis’ van de halteaccommodaties van De Lijn naar de N177. Het is niet meer van deze tijd dat zo’n autobussenknooppunt in een woonstraat ligt. Bijkomend voordeel is een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer.”

Nu de werken afgerond zijn zal ook de afrit Ooievaarsnest op de A12 terug afgesloten worden voor het verkeer, gezien deze minder-hindermaatregel nu niet meer nodig is.
 

Renovatie Baanbrug door De Vlaamse Waterweg nv
Eind mei 2018 startte De Vlaamse Waterweg nv met de grondige renovatie van de baanbrug en de bijhorende brugkelders, waarin het mechanisme van de brug zit. De brug, de brugpijlers en de landhoofden werden grondig aangepakt. De stalen onderbouw van de brug kreeg intussen een anticorrosiebescherming. Ook de betonnen structuur aan de onderkant van de brug, het brugdek en de hoogspanningsinstallatie werden vernieuwd. De brug is nu klaar om ook de komende decennia haar taak te vervullen. 

Heraanleg Frans De Schutterlaan door Wegen en Verkeer
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) sloot op deze werken aan om de Frans De Schutterlaan (N177), tussen de Rupel en het kruispunt met de Antwerpsestraat, te vernieuwen. In de volledige projectzone op de Frans De Schutterlaan zijn vrije busbanen aangelegd om het auto- en busverkeer van elkaar te scheiden. Zo zal de doorstroming van de bussen aanzienlijk verbeteren. Dankzij nieuwe dubbelrichtingsfietspaden vanaf de brug tot en met het kruispunt met de E. Vanderveldestraat zullen fietsers comfortabeler en veiliger langs de N177 kunnen fietsen. Op de brug zijn tenslotte aan weerszijden van de weg nieuwe bushaltes met perron en fietsenstalling, en een wachtzone voor de bussen gemaakt.

Laatste nieuws

Top