Link naar homepage

FLOAT introductie-event op 13 december

FLOAT introductie-event op 13 december

De digitaliseringsgolf brengt de toekomst snel dichterbij. Deze biedt enorme mogelijkheden op het vlak van efficiëntiewinsten, maar kan hierdoor ook tot enorme disrupties leiden. Als overheidsinstanties willen wij de binnenvaartwereld hierop voorbereiden. Op vrijdag 13 december vanaf 9u30 vindt het event 'FLOAT – een introductie’ plaats in Hasselt.

FLOAT introductie-event op 13 december

FLOAT is een overlegorgaan dat bestaat uit verschillende Vlaamse overheidsinstituten, havens en kennisinstellingen die initiatieven lopen hebben m.b.t. geautomatiseerd scheepstransport.
 
Deze partijen organiseren dit netwerkevent om verschillende spelers uit de sector, overheid en onderzoeksinstanties bij elkaar te brengen en hun visie te delen omtrent geautomatiseerde schepen.
 
Het event heeft hiernaast ook als doel om verschillende initiatieven en vragen te capteren die de sector heeft m.b.t geautomatiseerd varen
 
Inschrijven kan door een mail te sturen naar ann-sofie.pauwelyn@vlaamsewaterweg.be De inschrijvingen zijn echter beperkt, u bent dus pas ingeschreven indien u een bevestiging van ons hebt ontvangen.
 
Indien u uitnodigingen voor toekomstige events, updates van de lopende initiatieven omtrent geautomatiseerd varen wilt ontvangen, kan u zich bovendien tijdens het event aansluiten bij de FLOAT-community.

Programma

 • Verwelkoming 
 • Introductie FLOAT door Ann-Sofie Pauwelyn, De Vlaamse Waterweg nv. 
 • Initiatieven: De verschillende initiatieven die betrekking hebben tot geautomatiseerd varen binnen Vlaanderen worden toegelicht. 
 • Workshop: Enkele interactieve workshops worden gehouden om de bezorgdheden en vragen te capteren van de sector.
 • Slotwoord

Praktisch

 • Dag: vrijdag 13 december 2019
 • Tijdstip: ontvangst vanaf 9u30, start om 10u00, einde voorzien omstreeks 12u30, waarna een lunch volgt tot 13u30
 • Locatie: De Vlaamse Waterweg nv – Havenstraat 44, 3500 Hasselt (Aula)
 • Dit event wordt in het Nederlands gebracht
 • Bereikbaar met het openbaar vervoer: het NMBS-station Hasselt. De locatie ligt op 15 minuten wandelafstand van het station. 
 • Bereikbaar met de wagen: parkeergelegenheid op het terrein en in de buurt 

FLOAT is een Vlaams Overlegorgaan en is een acroniem voor FLanders On the Automated shipping Track. Het orgaan heeft als doel het faciliteren van geautomatiseerd scheeptransport in Vlaanderen. 
Dit doel willen de organiserende partijen bereiken door in te zetten op volgende aspecten:

 • het realiseren van synergiën tussen kennisinstellingen en bedrijven zodat onderzoek vlot verloopt en de nodige ondersteuning wordt gegeven.
 • het aanbieden van noodzakelijke infrastructuur (fysiek, digitaal en legaal) voor testgebieden in een haven en op binnenwaterwegen. 

Op 13 december wordt de start gegeven van dit overlegorgaan en hopen we u in grote aantallen te mogen ontvangen om mee te denken over dit boeiend onderwerp.

Laatste nieuws

Top