Nieuws : Experts gezocht voor renovatie kademuren

Experts gezocht voor renovatie kademuren

De historische kademuren aan de Dijle in de Mechelse binnenstad zijn aan een renovatie toe. Stad Mechelen wil de eigenaars bijstaan in het hele traject. In deze volgende fase gaat de stad op zoek naar ingenieurs, architecten of studiebureaus voor advies en ondersteuning bij de renovatie. Dat gebeurt via een groepsaankoop. 

Experts gezocht voor renovatie kademuren

De honderden jaren oude kademuren aan de Dijle in de binnenstad doen nog steeds dienst, maar zijn erg beschadigd. De meeste schade bevindt zich rond de waterlijn, zoals afbrokkelende bakstenen door weersomstandigheden of barsten door boomwortels. Niet alle schade is even zichtbaar, soms zijn er holtes achter de muren of zijn er problemen onder de waterlijn.

“In de eerste plaats zijn goed onderhouden kademuren belangrijk om geen vocht- of stabiliteitsproblemen te krijgen. Daarnaast is het is belangrijk om de waterlopen in onze binnenstad goed te onderhouden, want ze zorgen voor verkoeling en ze maken onze historische stad weerbaarder bij hevige regenval in de toekomst. Om haar natuurlijke afwateringsfunctie te vervullen, moeten de historische kademuren van de Dijle, zowel publieke als private delen, gerenoveerd worden en vuilwaterlozingen gesaneerd”, aldus schepen van Openbare Werken Patrick Princen.

Groepsaankoop
De groepsaankoop ‘advies en ondersteuning’ voorziet volgende werkzaamheden:

  1. Het opstellen van een individuele meetstaat per perceel
  2. Het opvolgen van de werkzaamheden en bijstand bij oplevering
  3. Regiepost, op afroep voor eventuele bijstand in geval van problemen

Er wordt ook gevraagd om een globale meetstaat op te stellen, waarmee de stuurgroep van eigenaars een tweede groepsaankoop kan organiseren om een aannemer aan te stellen voor de renovatiewerken. Door de organisatie van deze groepsaankoop hoopt Stad Mechelen deze eigenaars van private kademuren maximaal te kunnen ondersteunen door te voorzien in de nodige communicatie en het geven van administratieve ondersteuning. Stad Mechelen faciliteert deze groepsaankoop. Het zijn evenwel de private eigenaars zelf die volledig autonoom handelen en beslissingen nemen zonder dat Stad Mechelen en de Vlaamse Waterweg nv, waterwegbeheerder en partner in dit project, hierin enige beslissingsbevoegdheid hebben.

Timing 

  • T.e.m. 13 juni 2019: ingenieurs, architecten en studiebureaus kunnen offerte indienen
  • 20 juni 2019: stuurgroep van eigenaars bespreekt offertes en selecteert ingenieur, architect of studiebureau
  • 24 juni 2019: eigenaars ontvangen een overzicht van de gekozen firma met prijzen en voorwaarden (dit verschijnt ook op de website klimaatneutraal.mechelen.be/dijleleeft)
  • Voor 11 juli 2019: Geïnteresseerde eigenaars dienen zelf de gekozen firma te contacteren
  • Voor 31 oktober 2019: De meetstaten moeten opgeleverd worden 

Contracten worden afgesloten tussen de klant en de firma, zonder tussenkomst van Stad Mechelen of De Vlaamse Waterweg nv. De prijsvraag en het inschrijvingsformulier voor het insturen van een offerte staat op mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft.

In het najaar van 2019 wordt een tweede groepsaankoop georganiseerd voor het aanstellen van een aannemer. Voor percelen waar een grote hoeveelheid groen aanwezig is, moet er een groenonderhoud worden uitgevoerd, zodat de dienstverlener de nodige inspecties kan uitvoeren. Hiervoor zal ook een groepsaankoop worden georganiseerd. De prijsvraag hiervoor is momenteel in voorbereiding.

Europese subsidies vanuit het Water Resilient Cities-project
De ondersteuning die Stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv kunnen bieden aan eigenaars bij het renoveren van de kademuren is mede mogelijk dankzij subsidies van het Europese interreg 2 Zeeën-project Water Resilient Cities. Dit project wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval. WRC brengt 13 partners uit België, Engeland, Frankrijk en Nederland samen. 

Interessante websites
www.mechelenklimaatneutraal.be/dijleleeft
www.mechelenklimaatneutraal.be/klimaatadaptatie

Laatste nieuws

Top