Eindconferentie LIVES, Litter Free Rivers and Streams

Eindconferentie LIVES, Litter Free Rivers and Streams

Op donderdag 20 januari 2022 namen ruim 100 deelnemers uit Nederland, Duitsland en België deel aan de eindconferentie van het Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams. Van waterbeheerders tot kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, samen willen ze plasticvervuiling een halt toeroepen. Tijdens de online conferentie werden de resultaten van het project gepresenteerd. Opruimacties, monitoring, proefprojecten met plasticvangers. Inspirerende resultaten!

Eindconferentie LIVES, Litter Free Rivers and Streams

Iedereen is zich ervan bewust dat plasticvervuiling in rivieren en kanalen een groot probleem is. Drijvend zwerfvuil is een mondiaal probleem met een enorme impact op tal van vlakken: schade aan ons milieu en een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Plasticvervuiling in de waterwegen vraagt om een duurzame en grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen of in de rivier en haar uiterwaarden neerslaan. 

Samenwerken aan het aanpakken van afval in de Maas.

Het Interreg V-A project LIVES richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plastic afval in de Maas en haar zijrivieren in het Maas stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. De afsluiting vond vandaag plaats. Maar het netwerk wordt voortgezet.

 “Samen met de Nederlandse en Duitse collega’s werkten we binnen het project LIVES 'Litter Free Rivers and Streams' aan een zwerfafvalvrije Maas. Zo willen we een einde maken aan het plastic dat via onze rivieren en kanalen naar de zee wordt afgevoerd”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dit grensoverschrijdend probleem kunnen we alleen oplossen door de handen in elkaar te slaan in de Euregio Maas-Rijn. Want water kent geen grenzen.”

Joachim Reichert, CEO of Wasserverband Eifel Rur: “Samenwerking op alle niveaus is essentieel van gemeentelijk niveau tot en met het Europees niveau. Het is van groot belang dat je met de bestrijding van plastic afval in waterwegen begint bij de haarvaten van een stroomgebied.”

Nederlandse gedeputeerde van de Provincie Limburg Lia Roefs sloot zich hierbij aan: “Het is geweldig om te zien dat een oorspronkelijk Limburgs initiatief om afval op de oevers van de Maas te verwijderen leidt tot een nationale en nu ook euregionale samenwerking waarbij ieder zijn inbreng geeft. Een grote blauwe beweging!”

De resultaten van het LIVES project zijn ook verwerkt in deze eindbrochure: 
https://litterfreeriversandstreams.eu/wp-content/uploads/2022/01/ONLINE-Eindbrochure-LIVES-2022-FINAL.pdf 

Clean Meuse Joint Statement

Dankzij het LIVES-project is de bewustwording voor de zwerfvuilproblematiek ongetwijfeld vergroot. Binnen de organisaties hebben we elkaar beter leren kennen en er wordt samen naar oplossingen gezocht. Daarnaast is een breed internationaal netwerk uitgebouwd, en wordt de samenwerking tussen de partners ook de komende jaren verder gezet. Daarom ondertekenden 13 partners vandaag een joint statement voor een Schone Maas. Samen willen ze plasticvervuiling een halt toeroepen.  

Waar we starten als bootjes op het droge is er door dit Interreg LIVES project nu een euregionale armada ontstaan die gezamenlijk naar de haven toe beweegt: een plastic vrij Maasstroomgebied. Nu is het zaak samen door te varen en af  en toe samen een haven aan te doen om ervaringen uit te wisselen zodat de wind op dezelfde manier in de zeilen waait”, besluit projectmanager van LIVES Mw. Sylvia Spierts-Brouwer, Provincie Limburg (NL).
 
De conferentie gemist? Geen probleem. Je kan ze hier herbekijken

cartoon joint statement
cartoon schepen

Over LIVES
Het project LIVES (litter free rivers and streams) richtte zich op het terugdringen van plastic afval in de Maas. Het wil ervoor zorgen dat aan het einde van de projectlooptijd de hoeveelheid plastic is afgenomen. LIVES bevordert milieuvriendelijke, grensoverschrijdende samenwerking door tien projectpartners uit de hele Euregio Maas-Rijn bij elkaar te brengen.

Centraal bij het project staan een uitgebreide analyse van de huidige afvalsituatie in de rivier, maatregelen om de hoeveelheid afval terug te dringen, waaronder bewustwordingscampagnes en de installatie van vijf verschillende soorten plasticvangers, en institutionele afspraken om de duurzaamheid van het project te, waarborgen. Er bestaan weliswaar al diverse initiatieven op lokaal niveau, maar LIVES wil een meer coherente grensoverschrijdende aanpak stimuleren, waarbij ook gekeken wordt naar de bredere impact die afval heeft op de Maas.

Het project bestaat uit een brede alliantie tussen regionale overheden en stakeholders: Provincie van Limburg (NL), Waterschap Limburg (NL), Rijkswaterstaat-Ministerie van Infrastructuur en Water (NL), Vlaamse Milieumaatschappij (BE), Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (BE), Vlaamse Waterwegen NV (BE), Waterschap Eifel-Rur (GER), Zuyd Hogeschool (NL), Open Universiteit (NL), RWTH Aachen Universiteit (GER). De volgende NGO’s participeren in het project: IVN natuureducatie (NL), Regionaal landschap Kempen en Maasland (BE), Contrats de Rivière Meuse-Aval (BE) en Everwave (GER).
https://litterfreeriversandstreams.eu/nl/ 

Interreg V-A Euregio Maas-Rijn
Het LIVES-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn. Interreg is onderdeel van het cohesiebeleid van de Europese Unie en wordt gefinancierd door een Europees subsidiefonds voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Er zijn drie verschillende Interreg-onderdelen: gericht op grensoverschrijdende samenwerking (zoals de Interreg V-A Euregio Maas Rijn), gericht op transnationale samenwerking (zoals Interreg Noordwest-Europa en Interreg Noordzeeregio) en gericht op interregionale en Europa brede samenwerking (Interreg Europe).

logo interreg euregio maas rijn + LIVES

Laatste nieuws

Top