Link naar homepage

Eerste spoorbrug Kuringen afgebroken

Eerste spoorbrug Kuringen afgebroken

De Vlaamse Waterweg nv vervangt de twee huidige spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen door één nieuwe boogbrug en een aanhangende fietsbrug. Deze werken kwamen het afgelopen weekend, met de afbraak van de oostelijke spoorbrug in een stroomversnelling.

Eerste spoorbrug Kuringen afgebroken

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

“Vlaanderen gaat bijna 13 miljoen euro investeren in gloednieuwe bruggen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We pakken stap voor stap alle bruggen over het Albertkanaal aan. Zo kunnen binnenschepen meer lagen containers meenemen. We verhogen de capaciteit van dit kanaal in totaal met +25%. Meer dan ooit zal het Albertkanaal onze belangrijkste watersnelweg zijn. En elke vracht die over de waterweg kan gaan, moet niet meer over de weg gaan”.

“We investeren fors in de opwaardering van het Albertkanaal. De doorvaarthoogte van de huidige bruggen vormen een obstakel en verhinderen grotere vrachtschepen om ook gebruik te maken van het kanaal. Alle bruggen worden daarom stelselmatig verhoogd tot 9,10 meter. Ook de breedte onder de bruggen wordt vergroot,” zegt Frieda Brepoels, voorzitter De Vlaamse Waterweg nv. “Zo maken we het Albertkanaal klaar voor grotere schepen en de binnenvaart aantrekkelijker voor meer bedrijven. Elke vracht die we naar de waterweg halen, halen we ook weg van onze overvolle wegen.”

“Met het wegwerken van de knelpunten op het Albertkanaal bieden we de binnenscheepvaart meer en betere kansen. Intussen zijn 35 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 21 andere bruggen in uitvoeringsfase. Eind 2022 moet het hele traject klaar zijn en wordt het Albertkanaal meer dan ooit de belangrijkste waterweg van Vlaanderen, vult ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv aan.

Spoorbruggen Kuringen maken plaats voor hoger exemplaar
Midden april zijn de werken voor het verhogen van de spoorbruggen over het Albertkanaal in Kuringen gestart. De oude spoorbrug in Kuringen bestond uit twee aparte bruggen naast elkaar met op elke brug één spoor. Beide bruggen verdwijnen en worden vervangen door één brede spoorbrug. Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus is de eerste (oostelijke) spoorbrug afgebroken. Zaterdagnacht is een ponton met hierop steuntorens onder de af te breken brug gevaren. Daar is dit ponton ontlast zodat de brug omhoog geduwd werd en zo +/- 30 cm loskwam van haar opleggingspunten. Eens de brug op de steuntorens lag is het ponton achterwaarts van onder de andere spoorwegbrug gevaren.

Zondag is de verwijderde brug dan verder afgebroken. De brug werd met behulp van kranen en hoogtewerkers op pontons die langs het draagponton lagen in tien brugdelen gedemonteerd. De brugdelen zijn met grote  hijskranen op de oevers gelegd en worden daar verder verwerkt tot schroot.

Gefaseerde vernieuwing van de spoorinfrastructuur  
Ook Infrabel voerde werkzaamheden uit. Zo werd de spoorinfrastructuur (rails, dwarsliggers, ballast of steenslag) over een lengte van 1 kilometer richting Zonhoven opgebroken en verwijderd. Dit spoor was al sinds april buiten dienst bij de start van de werken.

Vanaf zaterdagochtend werden op linkeroever ook lange metalen platen (damplanken) in de grond geplaatst die een tijdelijke wand vormen. Die is noodzakelijk voor de bouw van de ondersteuning (het landhoofd) van de nieuwe spoorbrug over het Albertkanaal en van de nieuwe spoorbrug Gebrandestraat.

Deze werken maken deel uit van de vernieuwing van in totaal 6 km aan spoor, bovenleiding en seininrichting die nodig is om de spoorinfrastructuur aan te passen aan de nieuwe toestand: de nieuwe brug zal immers 2 meter hoger liggen dan de oude bruggen. Daarom zal ook de overweg Vilstraat worden vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel tegen het najaar van 2020.

Tijdens deze werken kunnen de treinen slechts op één spoor rijden tussen Hasselt en Kiewit (lijn 21A) van april 2019 tot april 2021 wat zorgt voor lichte wijzigingen in de treindienstregeling (www.nmbs.be).

Kenmerken nieuwe brug

De nieuwe brug krijgt een doorvaarthoogte van 9,10 meter. De nieuwe spoorbrug wordt begin volgend jaar ter plaatse gemonteerd op een werkterrein op rechteroever, net opwaarts de brug. Het invaren van de nieuwe boogbrug is voorzien eind april 2020. Het kanaal wordt ter hoogte van de brug verbreed van 50 naar 86 meter. Aan de nieuwe spoorbrug komt ook een aanhangende fietsbrug met een brede fietsverbinding. Deze fietsbrug wordt onderdeel van het Limburgs fietssnelwegennetwerk.   

Kostprijs van het project is ruim 23 miljoen euro (excl. btw). De Vlaamse Waterweg investeert 12,8 miljoen euro in de verhoging van deze spoorbrug, de provincie voorziet 1,14 miljoen, Infrabel investeert +/- 700.000 euro en de Europese Unie neemt 8,6 miljoen euro van de kosten voor Europese rekening.

De uitvoering van de werken volgt een fasering die werd uitgestippeld met het oog op een zo klein mogelijke impact op het comfort van de weggebruikers rond en door de werfzone. De werken duren ruim twee jaar en zijn voorzien om in de zomer van 2021 klaar te zijn.

Je vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op onze website: https://www.vlaamsewaterweg.be/spoorbrug-kuringen

Het project van spoorbrug Kuringen is een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, Infrabel en de provincie Limburg ondersteund door de Europese Unie. De THV Jan De Nul NV – Herbosch-Kiere NV – Victor Buyck NV – Strukton Rail zal de werken uitvoeren. Het studiebureau: Arcadis – Sweco.

Laatste nieuws

Top