Durmejaagpad tussen Tielrode en Waasmunster tijdelijk opnieuw open

Durmejaagpad tussen Tielrode en Waasmunster tijdelijk opnieuw open

Op zaterdag 7 juli gaat het Durmejaagpad tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster tijdelijk opnieuw open. Ondertussen werkt de waterwegbeheerder verder aan het toekomstige natuurgebied Klein Broek. In de toekomst zullen fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van een nieuw traject dat rond Klein Broek loopt.

Durmejaagpad tussen Tielrode en Waasmunster tijdelijk opnieuw open

Zaterdag 7 juli gaat het Durmejaagpad tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster tijdelijk opnieuw open. Ondertussen werken we verder aan het toekomstige natuurgebied Klein Broek. In de toekomst zullen fietsers en wandelaars gebruik kunnen maken van een nieuw traject dat rond Klein Broek loopt.

Het jaagpad op de linkeroever van de Durme tussen Tielrode en de Mirabrug in Waasmunster is sinds september vorig jaar afgesloten. Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv startte toen met de aanleg van een uitwateringssluis nabij het toekomstige natuurgebied Klein Broek (32,8 hectare), op het grondgebied van Temse. Nu de uitwateringssluis volledig afgewerkt is, kan het jaagpad tijdelijk opnieuw open. “Voor fietsers en wandelaars is het een opsteker dat zij nu niet langer de gevaarlijke omleiding langs de N41 moeten volgen. Gelet op de start van de zomervakantie zijn we erg tevreden met deze timing”, zegt Hugo Maes, eerste schepen van de gemeente Temse.

Nieuwe paden

In Klein Broek voert De Vlaamse Waterweg nv in het kader van het Sigmaplan een ontpoldering uit. Door het gebied terug te geven aan de rivier, kunnen eb en vloed het landschap weer boetseren. Na verloop van tijd ontstaat zo een getijdengebied met slikken en schorren. Het ontpolderde gebied verkleint bovendien het risico op overstromingen in de regio. Hetzelfde zal gebeuren in Groot Broek (64,2 hectare), de ontpoldering die aan de andere kant van de Mirabrug ligt.

De komende maanden bouwt De Vlaamse Waterweg nv verder aan een nieuwe ringdijk rond Klein Broek. De ringgracht rond de ringdijk zal overvloedig regenwater uit de omliggende waterlopen opvangen en via de nieuw gebouwde uitwateringssluis naar de Durme afleiden. Verschillende waterbekkens langs de ringgracht zorgen voor extra buffercapaciteit. Hans Quaeyhaegens, projectingenieur voor De Vlaamse Waterweg nv: “Op en naast de ringdijk leggen we tegen 2020 nieuwe paden aan. Wandelaars en trage fietsers zullen een onverhard pad op de dijk kunnen gebruiken, voor snelle fietsers komt er een dienstweg in asfalt, aan de voet van de dijk.”

Eb en vloed aan zet

Zodra de ringdijk gebouwd is en de nieuwe wegen klaar zijn, staat in Klein Broek de laatste ingreep op stapel. “Door het afgraven van de bestaande Durmedijk en het realiseren van geulaanzetten laten we eb en vloed opnieuw toe in het gebied. Die werken willen we graag tegen 2022 realiseren. Gaandeweg zal hier een prachtig getijdengebied ontstaan. Vanop de ringdijk zullen mensen een bevoorrecht uitzicht hebben op dit natuurschoon. Tot de ringdijk volledig is afgewerkt en we de bestaande Durmedijk beginnen afgraven (volgens de huidige planning in 2020), blijft het Durmejaagpad tussen Tielrode en Waasmunster open”, aldus Quaeyhaegens.

Laatste nieuws

Top