Link naar homepage

Drieënhalve maand vertraging voor herstelling Scheldebrug

Drieënhalve maand vertraging voor herstelling Scheldebrug

De herstellingswerken aan de Scheldebrug Bornem-Temse zullen langer duren dan gepland. Na ultrasoon onderzoek blijkt de stalen brugdekplaat van het beweegbaar brugdeel maar liefst 400% meer scheuren te bevatten dan ingeschat na eerdere visuele inspectie. De aannemer heeft bijgevolg tot eind september nodig om de schade grondig te herstellen. Het verkeer zal al die tijd in twee richtingen over de naastgelegen nieuwe brug worden geleid.

Drieënhalve maand vertraging voor herstelling Scheldebrug

De Scheldebrug Temse-Bornem werd gebouwd in 1955 en is onderdeel van de gewestweg N16 die Mechelen met Sint-Niklaas verbindt. Een visuele inspectie eerder dit jaar bracht ernstige schade aan de stalen brugdekplaat van het beweegbaar gedeelte aan het licht. Om te vermijden dat de brug verdere schade zal oplopen en er gevaarlijke situaties ontstaan voor het verkeer is aannemer Hye NV midden april gestart met dringende herstellingswerken.

Grondig ultrasoon onderzoek
In een eerste fase werd het wegdek volledig verwijderd. Dat is nodig om de stalen brugdekplaat aan een ultrasoon (TOFD) onderzoek te onderwerpen om schade op te sporen die aan het oppervlakte niet zichtbaar is. Initieel werd het ultrasoon slechts uitgevoerd op een aantal plaatsen. Omdat deze proeven deden vermoeden dat de schade veel groter is dan werd aangenomen, werd in overleg met Expertise Beton en Staal beslist om de vier rijsporen aan een volledig en grondig onderzoek te onderwerpen. Er zijn in realiteit 400% meer scheuren vastgesteld in de rijsporen dan de visuele inspectie deed vermoeden.

Herstellingswerken
Op basis van deze bijkomende informatie van het ultrasoon onderzoek past de aannemer (in overleg met De Vlaams Waterweg nv en Expertise Beton en Staal) nu zijn herstelmethodiek aan. Op het linkerrijvak worden de vermoeiingsscheuren in V uitgeslepen en opnieuw opgelast. Op het rechterrijvak worden de scheuren hersteld door de beschadigde brugdekplaten (van 12 mm) te vervangen door dikkere platen (16 mm). Een arbeidsintensief werk waarbij de aannemer minutieus en in fasen te werk moet gaan om de stabiliteit van de brug niet in het gedrang te brengen.

Na de noodzakelijke herstellingen brengt de aannemer ook een nieuwe antisliplaag en nieuwe belijningen aan. Bovendien wordt de onderkant van het beweegbare brugdeel (waar de herstellingen zijn uitgevoerd) gezandstraald en opnieuw geconserveerd. De aannemer geeft aan ongeveer drie maanden nodig te hebben om de bijkomende herstellingen uit te voeren. Dat betekent dat de brug eind september opnieuw gebruikt kan worden.

Minderhindermaatregelen
De aannemer engageert zich om met maximale bezetting dag en nacht te werken. Uiteraard is hij hierbij gebonden aan de uitvoeringsmodaliteiten. De herstellingswerken zullen grotendeels in afgesloten kokers worden uitgevoerd en zullen daardoor niet altijd zichtbaar zijn. 

Omwille van de veiligheid zal de brug tijdens de werken niet toegankelijk zijn. Alle verkeer wordt in twee richtingen over de nieuwe Scheldebrug Temse-Bornem geleid. De capaciteit ter hoogte van de Scheldekruising zal beperkt zijn. Weggebruikers moeten rekening houden met mogelijke verkeershinder. De werken hebben geen impact op treinverkeer en fietsers en voetgangers. Die laatste groep kan het fietspad op de nieuwe brug blijven gebruiken.

Scheepvaart
Het beweegbaar brugdeel blijft voor de volledige duur van de werken gestremd voor scheepvaartverkeer. De scheepvaart moet de doorvaart onder het vast brugdeel nemen. De sector werd via een scheepvaartbericht geïnformeerd.

Laatste nieuws

Top