Link naar homepage

De Vlaamse Waterweg nv zoekt onafhankelijke bestuurders

De Vlaamse Waterweg nv zoekt onafhankelijke bestuurders

De Vlaamse Waterweg nv - een extern verzelfstandigd Vlaams agentschap - is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen, investeert en onderhoudt de waterwegen en hun infrastructuur, stimuleert het vervoer via de binnenvaart, draagt zorg voor waterbeheersing en verhoogt de aantrekkelijkheid van waterwegen voor recreatie, toerisme, water- en natuurbeleving.

De Vlaamse Waterweg nv zoekt onafhankelijke bestuurders

In uitvoering van het bestuursdecreet van 7 december 2018 zoekt De Vlaamse Waterweg voor zijn raad van bestuur vijf enthousiaste en gedreven onafhankelijke bestuurders (m/v/x) om mee inspiratie en richting te geven aan de vennootschap.

Meer info over de vacature en het selectiereglement voor het mandaat van onafhankelijk bestuurder en over De Vlaamse Waterweg vindt u hier.

Laatste nieuws

Top