Link naar homepage

De Vlaamse Waterweg nv test aandrijving Ringbrug Willebroek

De Vlaamse Waterweg nv test aandrijving Ringbrug Willebroek

De Vlaamse Waterweg nv test op zondag 2 februari de nieuwe aandrijving van de Ringbrug over het Zeekanaal Brussel-Schelde in Tisselt (Willebroek). De volledige aandrijving (motoren, remmen, elektriciteit en sturing) onderging de afgelopen maanden een grondige renovatie.

De Vlaamse Waterweg nv test aandrijving Ringbrug Willebroek

Zondag zullen, gespreid over de dag, een aantal noodzakelijke testbewegingen worden uitgevoerd met het oog op vlotte indienstneming van de brug. Om de hinder voor het wegverkeer tot een minimum te beperken, zullen de testen in de tijd worden gespreid. 

De brug zal niet worden afgesloten, maar het autoverkeer houdt best rekening met korte perioden van onderbreking. Er wordt geen omleiding voorzien, wel digitale infoborden om het wegverkeer te informeren. De brug kan tijdens de testen ook niet worden bediend voor de scheepvaart. 

De Ringbrug ligt in het verlengde van de Koning Boudewijnlaan en verbindt de N16 met de A12. 

Update 1 februari

Het testen van de nieuwe aandrijving van de Ringbrug in Tisselt (Willebroek) is uitgesteld. De volledige aandrijving (motoren, remmen, elektriciteit en sturing) onderging de afgelopen maanden een grondige renovatie. Tijdens de visuele inspectie vandaag hebben we echter vastgesteld dat niet aan alle voorwaarden voldaan is om de testbewegingen veilig te kunnen uitvoeren. Daarom zullen de testen op een later moment opnieuw worden ingepland. Het wegverkeer zal morgen dan ook zonder hinder kunnen passeren.

Laatste nieuws

Top