Link naar homepage

De Vlaamse Waterweg en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werken samen aan een veilig en vlot scheepvaartverkeer

De Vlaamse Waterweg en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werken samen aan een veilig en vlot scheepvaartverkeer

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Vlaamse Waterweg breiden hun samenwerking nog verder uit. Hydrografische peilingen van de zeebodem en een deel van de Schelde behoren tot de taken van afdeling Kust en Vloot, beide afdelingen van MDK.  Sinds 2009 is er ook een samenwerking met de Vlaamse Waterweg voor peilingen van de Boven-Zeeschelde, Rupel, Beneden-Dijle, Beneden-Nete en Durme. Beide partijen zullen in de toekomst nog intensiever samenwerken.

De Vlaamse Waterweg en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust werken samen aan een veilig en vlot scheepvaartverkeer

Op vraag van De Vlaamse Waterweg zal MDK bijkomende zones kunnen peilen. De resultaten van nieuwe en historische peilingen, maar ook LIDAR-metingen van het gebied van De Vlaamse Waterweg zullen daarnaast opgenomen worden in de bathymetrische database van MDK. In deze database zijn hydrografische peilingen en LIDAR-metingen terug te vinden maar bijvoorbeeld ook wanneer peiling of meting is uitgevoerd en met welk toestel. Zowel De Vlaamse Waterweg als de Vlaamse Hydrografie van MDK hebben toegang tot deze database. Tot slot is er ook afgesproken dat MDK de peilingen en de nautische gegevens van het gebied van De Vlaamse Waterweg mag gebruiken om te verwerken in de ECS (Electronic Chart System)-kaarten. Dit zijn kaarten die zowel door Vlaamse als Nederlandse loodsen gebruikt worden.

Multibeam peiling van de Boven Zeeschelde ter hoogte van Temse, uitgevoerd eind januari 2019

Laatste nieuws

Top