Link naar homepage

De Vlaamse Waterweg breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

De Vlaamse Waterweg breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

De Vlaamse Waterweg nv start op maandag 10 januari 2022 met de afbraak van zeven zonevreemde woningen in Baasrode (Dendermonde). Dit doet zij met het oog op de ontwikkeling van een duurzaam watergebonden bedrijventerrein.

De Vlaamse Waterweg breekt zonevreemde woningen af om verval te vermijden

De Vlaamse Waterweg nv heeft de woningen verworven door onderhandse aankoop of door haar recht van voorkoop uit te oefenen. Het gaat om de panden met nummers 12 en 22 in Briel en de panden met nummers 3, 5, 3+, 17 en 21 in de Fabrieksstraat. Alle verworven woningen zijn zonevreemd. Ze liggen namelijk  in een gebied dat volgens het geldende gewestplan bestemd is voor de vestiging van industrie. Door de woningen af te breken wil De Vlaamse Waterweg nv leegstand en verval vermijden. De sloopwerken zullen vermoedelijk tot eind maart duren.

Project Briel
De Vlaamse Waterweg nv verwierf de woningen met het oog op de ontwikkeling van een duurzaam en kwalitatief watergebonden bedrijventerrein, gezien de ideale ligging aan de Schelde. Hierdoor kan het goederenvervoer over de weg maximaal verschuiven naar de binnenvaart als milieuvriendelijke transportmodus. Bovendien betekent het project voor de streek een belangrijke economische impuls. Het kan extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen realiseren. 

Partners
Voor de ontwikkeling werkt De Vlaamse Waterweg nv nauw samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Oost-Vlaanderen. De dienst Ruimtelijke Planning van de provincie staat in voor het planningstraject (opmaak PRUP en milieu- en mobiliteitseffectenonderzoek). De POM treedt op als projectcoördinator. De Vlaamse Waterweg nv staat in voor de realisatie. Ook de stad Dendermonde ondersteunt het project.

Laatste nieuws

Top