Nieuws : Damse Vaart: werken wegenis en fietspad starten in mei

Damse Vaart: werken wegenis en fietspad starten in mei

De Vlaamse Waterweg nv plant werken voor de vernieuwing van de wegenis en het fietspad langs Damse Vaart-Zuid en het fietspad langs Damse Vaart-Oost. De start van de werken was voorzien in het voorjaar van 2019, maar de werken worden uitgesteld in overleg met stad Damme en zullen begin mei 2019 van start gaan.

Damse Vaart: werken wegenis en fietspad starten in mei

Nieuwe wegenis op Damse Vaart-Zuid

De wegenis op de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, bevindt zich in slechte staat en wordt dus volledig uitgebroken. Onder de bestaande asfalt bevinden zich nog kasseien. Ook deze worden verwijderd en zullen vervangen worden door een betonfundering. Daarboven wordt er nieuwe asfalt gegoten. Ook het fietspad langs de Damse Vaart-Zuid, tussen het centrum van Damme tot aan de Sifonbrug, wordt vernieuwd. De bestaande asfalt is in heel slechte staat en wordt vervangen door nieuwe asfalt.

Nieuwe kansen voor de natuur

Op bepaalde plaatsen bevindt er zich tussen de weg en fietspad momenteel heel wat steenslag. Hierdoor is natuurlijke begroeiing van de berm niet mogelijk. Door de steenslag te verwijderen en te vervangen door verstevigd gazon geven we de natuur opnieuw alle kansen en versterken het natuurlijk karakter van de omgeving. Na de werken worden de nieuw aangelegde zones ook even afgebakend om de begroeiing mogelijk te maken.

Werken op Damse Vaart-Oost

Langs Damse Vaart-Oost wordt er enkel gewerkt aan het fietspad. Dit fietspad is in slechte staat en zal dus ook vernieuwd worden. In tegensteling tot het fietspad langs Damse Vaart-Zuid wordt hier de onderlaag niet verwijderd. Het uitbreken van de betonnen lagen zou teveel schade aanbrengen aan de boomwortels en dus wordt er een laag asfalt bovenop de bestaande beton aangebracht. Net zoals langs Damse Vaart-Zuid worden ook langs de Damse Vaart-Oost de smalle stroken steenslag, langs beide kanten van de weg, vervangen door verstevigd gazon. Ook hier geven we de natuur weer alle kansen.

Mogelijke hinder tijdens de werken

De Damse Vaart-Zuid wordt tijdens de werken volledig afgesloten tussen het centrum van Damme en de Sifonbrug. Er wordt een duidelijke omleiding voorzien. Voor het plaatselijk verkeer proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Langs de Damse Vaart-Oost zal ook het fietspad afgesloten worden. De duur van deze werken zal enkele weken in beslag nemen. De werken voor het verwijderen van de steenslag en het aanleggen van verstevigd gazon worden niet in een keer uitgevoerd, maar zullen gefaseerd verlopen. De weg is namelijk niet breed genoeg om de werken uit te voeren en de doorgang van het verkeer te garanderen. Door gefaseerd te werken wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid.

Laatste nieuws

Top