Contractsluiting PPS-project bruggen Albertkanaal

Contractsluiting PPS-project bruggen Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg nv heeft vandaag de nv Via T Albert aangesteld om zeven bruggen over het Albertkanaal te herbouwen met het oog op het verhogen van de doorvaarhoogte. Het gaat om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier. “Met deze aanstelling houden we het project Verhogen bruggen Albertkanaal op schema”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Contractsluiting PPS-project bruggen Albertkanaal

De Vlaamse Waterweg nv en de nv Via T Albert ondertekenden vandaag het contract voor het ‘PPS-project Verhoging bruggen Albertkanaal – cluster 1’. Hiermee sluiten beide partijen een publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor zowel het ontwerp, de bouw, de financiering alsook het 30-jarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.
De herbouw van de 7 bruggen maakt deel uit van het project dat tot doel heeft om over de gehele lengte van het Albertkanaal de vrije doorvaarthoogte te verhogen tot minimaal 9,10 meter. De hogere doorvaarhoogte verhoogt het rendement van de binnenvaart in het algemeen en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart in het bijzonder. Het wegwerken van deze beperkingen is van groot belang, gelet op de prognoses. “Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Nóg meer extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Vandaar investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen, bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor het vrachtwagentransport”, duidt Weyts.
Vandaag de dag beschikken al 31 bruggen over een verhoogde doorvaart en zijn een aantal projecten in uitvoering. “Met deze aanstelling houdt De Vlaamse Waterweg nv het project voor het verhogen van de bruggen op schema”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder en Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.
De bouwwerkzaamheden zullen nagenoeg onmiddellijk fasegewijs aanvangen. De beëindiging van de bouwwerken is voorzien voor mei 2020. In de aanvangsfase worden in overleg met de nutsmaatschappijen kabels en leidingen verplaatst. Veel aandacht gaat uit naar minder hinder, waarvoor De Vlaamse Waterweg nv en Via T Albert overleg plegen met de gemeenten en stakeholders om af te stemmen en de hinder te beperken.

“De zeven nieuwe bruggen worden stalen boogbruggen van eenzelfde type waardoor de ontwerpkosten worden beperkt en de uitvoering van de verschillende projecten wordt versneld”, getuigt ir. Chris Danckaerts. Bij de uitvoering van de PPS-opdracht wordt De Vlaamse Waterweg nv bijgestaan door De Werkvennootschap nv. In de uitvoering van de procedure werd De Werkvennootschap nv bijgestaan door PMV. U vindt meer informatie over de verschillende bruggen op www.vlaamsewaterweg.be/opwaardering_albertkanaal.

De nv via T Albert is een speciaal voor dit project opgerichte vennootschap, die bestaat uit Franki Construct nv, Kumpen nv, Aswebo nv, allen behorende tot de Willemen Groep, Aelterman bvba en de nv Hye.

Laatste nieuws

Top