Link naar homepage

Composieten bruggen langs de Canadabrug worden getest

Composieten bruggen langs de Canadabrug worden getest

Wist je dat de fiets- en voetgangersbruggen aan de Brugse Canadabrug gemaakt zijn van composiet? Omdat deze unieke constructies – ter vervanging van de oude en beschadigde houten exemplaren - een proefproject met een groot potentieel voor de rest van Vlaanderen zijn, worden ze momenteel volop getest. Deze maand vinden testen plaats waarbij het gedrag van het lichte en stevige composietmateriaal wordt bestudeerd.

Composieten bruggen langs de Canadabrug worden getest

Heel wat partijen onderzoeken samen het potentieel van composiet in de bouwsector. De testen worden uitgevoerd door WTCB (het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf), SECO (het technisch controlebureau voor het bouwwezen) en UGent. Alles verloopt onder leiding van De Vlaamse Waterweg nv en in samenwerking met de stad Brugge, het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het Vlaams agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Voor twee grensverleggende projecten wordt de fietsbrug als casestudy gebruikt: PIO (Programma Innovatieve Overheidsopdrachten) en C-Bridge (met de C van ‘composite’).

Leuk weetje: met een lengte van 42 meter per stuk zijn ze de langste composieten fietsers- en voetgangersbruggen uit één stuk ter wereld! Composiet is duurzaam omdat het zo’n 100 jaar meegaat en weinig onderhoud vereist.

Proefondervindelijk leren
De fiets- en voetgangersbrug ten oosten van de Canadabrug zal tussen 12 en 22 juni getest worden. Innovatief is alvast dat sensoren in de brug het monitoringproces vergemakkelijken. In de oostelijke brug werden namelijk tijdens de fabricage meetsensoren in het brugdek ingewerkt. De Vlaamse overheid hoopt zo veel bij te leren over het gedrag van deze bruggen op de korte, maar vooral ook de lange termijn.

Fietsers en voetgangers kunnen enige hinder ondervinden tijdens kortstondige afsluitingen op 12 juni tussen 10 en 17 u. en op 15 juni van 8 tot 15 uur. Op deze momenten vinden er belastingsproeven plaats op diverse punten op de brug met een verreiker en watervaten. Tijdens deze periode wordt een omleiding voorzien. Die loopt langs de andere fiets- en voetgangersbrug naast de Canadabrug, die voor de gelegenheid even tweerichtingsverkeer wordt wanneer de andere brug onderbroken is. Maximale tests met minimale hinder dus!

De watervaten blijven een weekje staan en helpen zo te meten hoe de nieuwe brug zich zal gedragen. Hierdoor zal de doorgang van 16 tot 22 juni tijdelijk iets smaller zijn dan gewoonlijk, maar kan je wel passeren. Op 23 juni worden de watervaten opgeruimd en is de testfase afgerond.

Laatste nieuws

Top