Link naar homepage

Brugdagen: inspraak over Scheldebrug, -balkon en -kaaien

Brugdagen: inspraak over Scheldebrug, -balkon en -kaaien

Tijdens de ‘Brugdagen’ op 12, 15 en 19 juni kan iedereen zijn mening geven over hoe de toekomstige brug over de Schelde, het Scheldebalkon en de kaaien ter hoogte van Nieuw Zuid er zullen uitzien. 

Brugdagen: inspraak over Scheldebrug, -balkon en -kaaien

De Vlaamse Regering, de Stad Antwerpen en de burgerbewegingen sloten in 2017 een Toekomstverbond voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Antwerpse regio. Het Toekomstverbond werd vervolgens geconcretiseerd in specifieke leefbaarheidsprojecten.
 
Tussen september 2017 en mei 2018 werkten zes ontwerpteams samen met alle geïnteresseerde Antwerpenaren aan concrete voorstellen voor het overkappen en het verbeteren van de leefbaarheid in de hele Ringzone. De wens voor een voetgangers- en fietsersbrug over de Schelde werd daarbij geuit door heel wat deelnemers. In totaal werden 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten gekozen voor uitwerking in een eerste fase. De Scheldebrug en het Scheldebalkon, een nieuwe uitkijkplek over de rivier in het zuiden van de stad, maken beide deel uit van deze eerste fase. Voor de verdere uitwerking worden beide voorstellen samengevoegd tot één project. 
 
Er wordt veel geïnvesteerd in inspraak. Voor de selectie van de 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten moesten de ontwerpteams al aantonen dat (buurt)bewoners de plannen steunden – een primeur voor Vlaanderen. En nu krijgt iedereen opnieuw de kans om zich te laten horen over het plan voor een Scheldebrug. 
 
“We hebben geleerd uit de aanvankelijke fouten van Oosterweel”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “Vroeger werd er maar ‘inspraak’ georganiseerd als het hele project al bedisseld was. Nu betrekken we brede lagen van de bevolking van bij aanvang. Alleen zo ontstaat er het nodige draagvlak voor een groot project zoals een brug over de Schelde. We willen er ook voor zorgen dat er voldoende garanties zijn voor bijvoorbeeld de veiligheid en de nautische toegankelijkheid”. 

Van idee naar bouwklaar plan
Om het plan van de voetgangers- en fietsersbrug alle slaagkansen te geven, wordt er dit jaar grondig gestudeerd op de haalbaarheid en de technische eisen waaraan de brug moet voldoen. Zo moet de scheepvaart steeds mogelijk blijven en wordt er ook rekening gehouden met de nodige verhogingen van de Scheldekaaien op de rechteroever en van de dijken aan de kant van de linkeroever. Verder speelt de getijdenwerking van de Schelde en alle ecosystemen die daaraan verbonden zijn een belangrijke rol. Op basis van al deze gegevens stellen de stad Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv een projectdefinitie op. Aan de hand daarvan wordt vervolgens een ontwerpteam aangesteld via een internationale ontwerpwedstrijd.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “De Scheldebrug wordt het sluitstuk van het Ringfietspad en zal aansluiten op een fietsnetwerk dat de ruime regio in 360° moet bedienen. Daarmee halen we zeker ook wagens van de weg.  Deze brug is een essentieel onderdeel van de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk in Antwerpen”.

Scheldekaaien mee opgenomen
Ook het openbaar domein op de Scheldekaaien ter hoogte van Nieuw Zuid, waar de Scheldebrug en het Scheldebalkon komen te liggen, wordt mee opgenomen binnen dit project om zo tot één geheel te komen. Het masterplan Scheldekaaien legde alvast enkele krijtlijnen vast voor dit deelgebied. Zo moet de waterkering dichter bij de Schelde komen, waardoor mooie zichten op de rivier ontstaan, en moet het lineaire park ter hoogte van Sint-Andries en Zuid verder doorlopen naar Nieuw Zuid en daar uitmonden in een groen park op de kaaivlakte richting Blue Gate Antwerp. Het moet een volwaardige parkstrip worden met spelaanleidingen, groen, buurtvoorzieningen en een beperkte bebouwing. 

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling: “Met de aanleg van de Scheldekaaien aan de woonwijk Nieuw Zuid zetten we een volgende stap in de heraanleg van de volledige kaaien. De kaaien worden écht weer van ons en we versterken terzelfdertijd de band van de Antwerpenaar met het water. Tijdens deze Brugdagen luisteren we naar de ideeën van de Antwerpenaar over onder andere het gebruik van deze zone, welke voorzieningen en verbindingen er nodig zijn en wat voor groen er gewenst is”.

Brugdagen 
Naast alle technische gegevens zijn de voorkeuren voor de inrichting en het gebruik van de brug, het balkon en de kaaien een belangrijke factor om mee te nemen in de projectdefinitie. 
Op de Brugdagen kan iedereen zijn ideeën geven over wat te doen op de brug, het balkon of de kaaien. Zo snel mogelijk de Schelde oversteken of rustig naar de boten kijken? Gezellig picknicken aan het water of toch liever op café? Rustig gaan wandelen in het groen of gezellig naar de markt gaan? 

De Brugdagen gaan door:

  • op woensdagen 12 en 19 juni in de D’Herbouvillekaai 11, 2020 Antwerpen (Districtshuis Agentschap Wegen en Verkeer) 
  • op zaterdag 15 juni in de Beatrijslaan 100, 2050 Antwerpen (opvangcentrum Rode Kruis). 

Het volledig programma is te raadplegen op www.scheldebrug.be. Daar kunnen geïnteresseerden ook vanaf 12 juni in een online enquête hun mening geven, nog tot midden augustus.

Laatste nieuws

Top