Link naar homepage

Brug voor toegangsweg gevangenis Dendermonde komt toe via het water

Brug voor toegangsweg gevangenis Dendermonde komt toe via het water

Op vrijdag 13 maart 2020 heeft De Vlaamse Waterweg nv in Dendermonde de brug die toegang geeft tot de toekomstige gevangenis geplaatst, over de Oude Dender. Ze werd naar haar bestemming gebracht via de waterweg, die zich uitstekend leent tot grote transporten. De volledige toegangsweg, waar de brug deel van uitmaakt, zal eind april van dit jaar klaar zijn.

Brug voor toegangsweg gevangenis Dendermonde komt toe via het water

De Regie der Gebouwen zal een nieuwe gevangenis in Dendermonde bouwen, vlakbij de Oude Dender. Om deze vlot te bereiken, leggen De Vlaamse Waterweg nv en de Regie der Gebouwen, in samenspraak met de stad Dendermonde, een toegangsweg aan. Over de waterloop komt een brug als deel van die toegangsweg, die aansluit op de Gentsesteenweg ter hoogte van de Ooiebrug.

Voortvarend via het water
De nieuwe, stalen liggerbrug heeft een lengte van 55,5 meter, is 10 meter breed en weegt 220 ton. Deze kolos werd gebouwd in het staalatelier en wachtte in het Gentse Kluizendok om vervoerd te worden via het water.

De brug werd vanuit de Gentse haven vervoerd via het kanaal Gent-Terneuzen, de Ringvaart om Gent, de Schelde en ten slotte de Dender. “De brug moet een heel traject afleggen dat onmogelijk te organiseren is via de weg zonder grote hinder. Onze waterwegen lenen zich echter uitstekend tot grote transporten, niet alleen voor ons eigen werftransport maar ook voor tal van Vlaamse bedrijven”, zegt Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Regio West bij De Vlaamse Waterweg nv.

“Vlaanderen schuift de binnenvaart prominent naar voor als volwaardig alternatief voor vervoer over de weg.” stelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dit bijzonder transport is symbolisch voor de mogelijkheden die binnenvaart biedt, maar de veelzijdigheid van vervoer over water laat zonder meer toe om nagenoeg elke soort van goederen te vervoeren. Ik roep alle ondernemers op om de stap naar het water te zetten.”

Plaatsing van de brug
Een duwkonvooi stuwde een ponton met daarop de brug, voort over het water. Op vrijdag 13 maart 15 uur kwam de brug aan op haar bestemming. Het duwschip meerde aan bij de oever van de Dender. De transportkraantjes die de brug in Gent op het ponton gereden hebben, rolden de brug ook weer van het duwschip en droegen ze zo, via de jaagpaden, over de Oude Dender.

Afwerking toegangsweg
Eind 2019 zijn de voorbereidende werken gestart. Begin 2020 werd er gewerkt aan de brugpijlers, de toegangshellingen en het fietspad tussen Oud Klooster en de site van de gevangenis. Nu de brug op haar plaats ligt, werkt De Vlaamse Waterweg nv de leuningen en de omliggende wegenis af. Tot slot wordt de omgeving
afgewerkt in het plantseizoen in november 2020.

Pluspunten van de brug
De brug moet niet alleen de gevangenis vlot bereikbaar maken, ze zorgt ook voor een veilige oversteekplaats en draagt bij aan de beleving van de Dendervallei. Het jaagpad zal onder de brug doorlopen, waardoor het wegverkeer en zachte weggebruikers elkaar niet kruisen. Het ontwerp van de brug is bovendien een knipoog naar de trots van de stad Dendermonde: wie goed kijkt, kan het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen erin herkennen.

De kostprijs van de werken voor de volledige toegangsweg bedraagt 2,16 miljoen euro. Alle informatie over de toegangsweg en de bouw van de gevangenis kan je terugvinden op de website van de stad: www.dendermonde.be/nieuwegevangenis.

Laatste nieuws

Top