Nieuws : Brug Herentals-Lierseweg ingevaren

Brug Herentals-Lierseweg ingevaren

Zondag 3 juni 2018 werd de nieuwe brug van Herentals Lierseweg over het water ingevaren. Deze brug zal in eerste instantie dienen als omleidingsweg als de bestaande brug wordt afgebroken. Er kwamen heel wat mensen kijken naar deze indrukwekkende operatie.  

Brug Herentals-Lierseweg ingevaren

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt de brug van Herentals ter hoogte van de N13 Lierseweg (BR43). Het verhogen van de brug en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.  
 
“Binnen enkele jaren zal de ‘bridge-line’ van het Albertkanaal er heel anders uitzien. Vandaag zijn al 32 van de 62 bruggen over dit kanaal op hoogte en er zijn nog heel wat werken in uitvoering of aanbesteed”, stelt minister Weyts. “Zo zorgen we ervoor dat het Albertkanaal voor ondernemend Vlaanderen een nog beter perspectief kan bieden als alternatief voor het wegtransport.” 
 
Op zondag 3 juni 2018 werden de onderdelen voor deze nieuwe stalen boogbrug ingevaren en geplaatst. De nieuwe metalen boogbrug wordt stroomopwaarts gebouwd van de bestaande brug. Hier wordt de nieuwe brug dan gebruikt als omleidingsweg. Daarna wordt de brug van de tijdelijke situatie verplaatst naar nieuwe locatie op nagenoeg dezelfde plaats als de huidige brug.  
 
“Bij het verhogen van de bruggen zoeken we steeds naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen. Door de nieuwe brug hier eerst naast de oude brug te bouwen houden we de verkeersonderbreking minimaal”, geeft gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Ook het transport van deze enorme brugdelen via het water gebeurde zonder enige hinder voor het wegverkeer en zonder bijzondere begeleiding. De binnenvaart is de ideale vervoerswijze voor dergelijke grote onderdelen. Elke vracht die over het water kan gaan, moet niet over de weg. Zo doen we met een sterk alternatief de files krimpen. En dat is precies ook de doelstelling van het project voor de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal: nog  betere voorwaarden scheppen voor vervoer via water en op die wijze nog meer ondernemers warm maken om de stap naar de binnenvaart te zetten.” 
 
De nieuwe brug heeft een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 16,10 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor de jaagpaden. 
 
Nieuwe metalen boogbrug Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd. 
 
De nieuwe brug krijgt een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de 
  
oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever. 
 
Je vindt alle actuele informatie en de omleidingsplannen hier.   

Laatste nieuws

Top