Nieuws : Brug Geel-Stelen 20m verhuisd om hinder bij werken te beperken

Brug Geel-Stelen 20m verhuisd om hinder bij werken te beperken

Zondag 3 juni 2018 werd de brug van Geel‐Stelen over het Albertkanaal 20 meter verschoven naar  haar tijdelijke ‘nieuwe’ plaats om als omleidingsweg te dienen tijdens de bouw van de nieuwe  hogere brug. Hiervoor is de brug afgesloten vanaf maandag 28 mei 2018 tot 2 juli 2018. Dit  precisiewerk lokte heel wat kijklustigen.  

Brug Geel-Stelen 20m verhuisd om hinder bij werken te beperken

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt de brug Geel‐Stelen (BR 37). Het verhogen van deze brug over  het Albertkanaal tot 9,10 meter en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de  opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van  capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. Vandaag zijn al 32 bruggen op hoogte en zijn  er nog heel wat projecten in uitvoering of aanbesteding.   

“Het Albertkanaal is nu al de belangrijkste watersnelweg van Vlaanderen”, zegt Vlaams  minister van  Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We investeren nu om nog meer vrachtverkeer van de  weg te halen en op de waterweg te zetten. Door het verhogen van de bruggen vergroot de capaciteit  van het Albertkanaal met +25%. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor nog meer  bedrijven”.   

“Onze waterwegen moeten veilig en innovatief zijn en beantwoorden aan de vragen en vereisten van  de klanten. Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een grote facelift om de groeiende  trafieken op te vangen. En een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering,” vult Chris Danckaerts,  gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv aan. “Zo willen we het Albertkanaal in de  nabije toekomst nog aantrekkelijker maken voor ondernemingen om te investeren in economie en  binnenvaart.”   

Door de oude brug te verschuiven kan deze dienen als omleidingsweg. Maandag 28 mei 2018 werd  de brug afgesloten voor het verkeer met het oog op deze schuifoperatie. De oude brug werd  hiervoor als het ware losgeknipt van haar pijlers en vijf cm omhoog getild. Op zondag 3 juni 2018 is  de brug dan centimeter per centimeter op haar tijdelijke ‘nieuwe’ plaats, 20 meter stroomafwaarts  geschoven. Heel wat mensen kwamen kijken naar dit precisiewerk.   

De brug blijft afgesloten tot 2 juli 2018. Je kan het Albertkanaal oversteken via de Nieuwe baan over  de brug in Eindhout of de Snelwegstraat in Geel (fly‐over). Vanaf juli 2018 rijdt het verkeer (tot 5 ton)  dan over de omgelegde brug en wordt de nieuwe brug gebouwd. Daarna wordt de oude brug  gesloopt en de nieuwe in gebruik genomen.   

Hinder beperken 

Een belangrijk aandachtspunt bij het verhogen van de bruggen was het beperken van de hinder voor  alle betrokken: de scheepvaart, de weggebruikers en de omwonenden. Om verkeershinder maximaal  te vermijden, zijn de werkzaamheden doordacht op elkaar afgestemd. Zo wordt de brug in GeelStelen nooit gelijktijdig onderbroken met de brug van Eindhout.    
  
“Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich  bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben”, zegt gedelegeerd bestuurder ir. Chris  Danckaerts. “Voor iedere brug zoeken we steeds naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug  met minimale hinder te bouwen. Zo zorgt het verschuiven van de oude brug hier in Geel‐Stelen voor  een minimale verkeersonderbreking.”   

Nieuwe metalen boogbrug 

Deze brug is gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties  langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens  dit principe worden gebouwd.   

De nieuwe brug krijgt een totale overspanning van 128 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het  smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de  oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden, openbare weg  (Kemeldijk) op de rechteroever en goederenspoor op de linkeroever.   

Je vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op deze pagina

Laatste nieuws

Top