Bouw nieuwe Lysbrug in Ingelmunster kan starten

Bouw nieuwe Lysbrug in Ingelmunster kan starten

De Vlaamse Waterweg nv kan na de zomer starten met de bouw van de nieuwe Lysbrug over het Kanaal Roeselare-Leie in Ingelmunster. De nieuwe stalen fietsers- en voetgangersbrug zal hoger zijn dan de vorige die eind 2020 uit veiligheidsredenen werd verwijderd. De omgevingsvergunning voor de nieuwe brug werd recent afgeleverd. Het gaat om een investering van ongeveer 7 miljoen euro.

Bouw nieuwe Lysbrug in Ingelmunster kan starten

De nieuwe brug is een stalen vakwerkbrug met V-vormige landhoofden. Het overspannend gedeelte van de brug is 63 meter lang en 3,7 meter breed en zal 7 meter boven het kanaal liggen zodat schepen geladen met drie lagen containers eronderdoor kunnen varen. Het brugdek zal op beide oevers aansluiten op aanloophellingen die in een lusvorm zijn aangelegd om de ruimtelijke impact op de omgeving te beperken.

Omdat de noordelijke oever overstromingsgevoelig gebied is, wordt de aanloophelling daar op pijlers gebouwd. Op de zuidelijke oever komt de helling op een talud. De fietslussen krijgen lichte leuningen en zijn telkens voorzien van een rustzone met een beperkte hellingsgraad halfweg. Hierdoor zullen ze zeer comfortabel zijn in gebruik.

Ingelmunster kijkt uit naar de komst van de brug. De brug is een belangrijke schakel voor veilig fietsverkeer tussen de woonkernen op beide oevers. De Vlaamse Waterweg zal in afstamming met het gemeentebestuur de hinder bij de werken zoveel mogelijk beperken.

In september starten de werken voor de aanpassing van de nutsvoorzieningen. Die gaan de bouwwerken vooraf en zullen ongeveer een maand duren. Daarna start de aannemer met de bouw van de eigenlijke brug en de aanloophellingen. Gelijktijdig wordt de stalen vakwerkbrug voorbereid in het atelier van de staalbouwer en nadien ter plaatse gebracht.

Samen met de werken voor de brug wordt ook de omgeving verfraaid en veiliger gemaakt. Bijkomend wordt het rioleringsstelsel aangepast.

De productietijd voor een brug is aanzienlijk. De aannemer krijgt 330 werkdagen om de klus te klaren. Concreet zal de brug medio 2026 in gebruik zijn.

De Vlaamse Waterweg nv bouwt de brug binnen het project Seine Schelde Vlaanderen dat het transport over water moet stimuleren. De Europese Unie subsidieert de helft van de investering. Het gemeentebestuur van Ingelmunster investeert mee in de omgevingsaanleg. Daarnaast is er ook een investering van Fluvius en Aquafin in de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel.

Laatste nieuws

Top