Nieuws : Blauwalgen aanwezig in Kanaal Gent-Oostende

Blauwalgen aanwezig in Kanaal Gent-Oostende

Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Gent-Oostende, in de zone vanaf Beernem tot in Brugge. Dat blijkt uit de laboresultaten. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water gecapteerd worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee. Daarnaast komt er ook een verbod op bepaalde vormen van waterrecreatie, zoals kajak, waterski en wakeboarden. 

Blauwalgen aanwezig in Kanaal Gent-Oostende

Blauwalgen – of cyanobacteriën – zijn bacteriën die leven in zoet water en die eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Ze scheiden toxische stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Ook het besproeien van gewassen kan gevolgen hebben aangezien de toxische stoffen lange tijd op de gewassen aanwezig kunnen blijven. Daarnaast kan de verstuivingswolk bij besproeiing ook hinderlijk zijn voor omwonenden. De aanwezigheid van potentiële giftige bacteriën in het kanaalwater werd bevestigd door de laboresultaten. 

Risico’s uitsluiten
De Vlaamse Waterweg nv wil elk risico uitsluiten. Daarom neemt de organisatie de nodige maatregelen vanaf de Sint-Jorisbrug in Beernem tot aan de Dampoortsluis in Brugge. 

Er komt een captatieverbod voor wie het kanaalwater gebruikt voor het besproeien van landbouwgewassen of als drinkwater voor vee. Er mag wel nog water gecapteerd worden voor andere productieprocessen, zoals koeling of het maken van beton. Alle waterafnemers worden daarover vandaag nog op de hoogte gebracht.

Daarnaast worden ook bepaalde vormen van recreatie op het kanaal verboden. Het gaat dan onder meer over kajakken of kanovaren, vissen, waterski, wakeboarden, … Zwemmen in het kanaal is sowieso al verboden. Pleziervaart blijft wel toegelaten.

Opvolging
Het is erg moeilijk om te voorspellen hoelang de bacteriën in het water aanwezig zullen blijven. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden en de stroming van het water. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alvast niet zinvol. De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de situatie op de voet en nemen regelmatig nieuwe stalen voor bijkomend onderzoek.
 

Laatste nieuws

Top