Binnen-Dijle na 40 jaar weer bovengronds aan Zandpoortvest in Mechelen

Binnen-Dijle na 40 jaar weer bovengronds aan Zandpoortvest in Mechelen

Na veertig jaar stroomt de Binnen-Dijle weer bovengronds aan de Zandpoortvest in Mechelen. Op vrijdag 13 juli 2018 werd de in ere herstelde waterloop feestelijk ingevaren.

Binnen-Dijle na 40 jaar weer bovengronds aan Zandpoortvest in Mechelen

Mechelen is opnieuw een stad aan het water. De voorbije jaren werden een zevental vlieten (of kleine stadskanalen) terug opengelegd in de binnenstad. Nu komt ook de Binnen-Dijle aan de Zandpoortvest na veertig jaar ingekokerd te zijn opnieuw aan de oppervlakte. In 2013 sloegen De Vlaamse Waterweg nv en de stad Mechelen daarvoor de handen in elkaar, om in april 2017 te starten met de werken. “Het voorbije jaar hebben we uitstekend samengewerkt met de stad. Door de Binnen-Dijle open te leggen, schatten we de rivier opnieuw naar waarde. Het is een natuurlijke waterloop met groene oevers waar het heerlijk toeven wordt”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

“Vlaanderen heeft circa 850.000 euro geïnvesteerd om dit stukje Binnen-Dijle weer boven water te brengen. We herstellen dit stukje waterweg in ere. Nadat we ons in voorbije decennia afgekeerd hadden van het water, keren we nu in Vlaanderen meer en meer terug naar onze rivieren en kanalen. Je moet de waterweg niet wegsteken: je moet er volop gebruik van maken”, zegt Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Toerisme. 

Ontspannen langs het water
De heropening van de Binnen-Dijle biedt ook mogelijkheden voor recreatie op en langs het water. De voormalige parking tussen de twee gebouwen van de Thomas More hogeschool heeft plaatsgemaakt voor een groene, open ontmoetingsplek met zacht hellende oevers. Via grote natuurstenen trappen kan je afdalen naar een lager liggend bordes aan het water. 

De vernieuwde Zandpoortvest vormt nu een groene schakel tussen de Kruidtuin en het Mechels broek. Garant voor heerlijk wandelen en fietsen. Aan de overzijde werd de bestaande fietsverbinding richting het Mechels Broek heraangelegd. En verderop is het jaagpad geasfalteerd tot aan de Bovensluis. Ook aan de Benedensluis, aan het Keerdok, wordt binnenkort een fietspad aangelegd langs de sluis. 

“Deze autoluwe verbindingen zorgen voor een vlotte ontsluiting van de stad en zullen veel fietsers en wandelaars lokken”, aldus Bart Somers, burgemeester van de stad Mechelen. “Verder biedt de nieuwe aanlegsteiger op de Zandpoortvest mogelijkheden voor Mechelse toeristenboten, kajakkers, kanovaarders en suppers. Zo kan Mechelen ook vanop het water ontdekt worden.”

Samenwerking
Dit project kwam tot stand via een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv en de stad Mechelen. Zij kunnen voor de financiering rekenen op meer dan een half miljoen euro steun van de Europese Unie. De werken aan Zandpoortvest maken deel uit van Interreg 2 Zeeënproject Water Resilient Cities, dat historische steden weerbaarder wil maken bij hevige regenval. Interreg 2 Zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België. Het programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

De Dijle leeft 
Het openleggen van de Binnen-Dijle aan de Zandpoortvest en de aanleg van het ontmoetingsplein zijn slechts enkele van de vele investeringen in en om de Dijle de afgelopen jaren. Op de agenda staat ook de renovatie van de kademuren in de Mechelse binnenstad. Voor de publieke kademuren heeft De Vlaamse Waterweg nv het studietraject opgestart. Voor de renovatie van de private kademuren start in het najaar  een participatietraject van de stad Mechelen met de eigenaars. 

“Naast de renovatieprojecten zorgen ook vele nieuwbouwprojecten voor een opwaardering van de buurt. Tel daarbij de vele evenementen op en naast de Dijle, de toenemende mogelijkheden op vlak van recreatie en je komt tot één conclusie: de Dijle leeft! Het feit dat Europa geld ter beschikking stelt, bewijst het belang daarvan”, aldus schepen van Openbare Werken Bart De Nijn.
 

Laatste nieuws

Top