Link naar homepage

Bijkomende maatregelen Zuidkaai: aangepaste verkeerssituatie

Bijkomende maatregelen Zuidkaai: aangepaste verkeerssituatie

Afgelopen zomer hebben we de Zuidkaai langs het kanaal Roeselare-Leie deels afgesloten voor het verkeer. De reden hiervoor was een instabiele kaaimuur. Omdat de nadarhekkens geregeld verplaatst worden, sluiten we de zone vanaf maandag 19 oktober af met betonblokken om deze verder te beschermen tegen overbelasting, en verandert de verkeerssituatie.

Bijkomende maatregelen Zuidkaai: aangepaste verkeerssituatie

Midden juni stelden we ernstige gebreken vast aan de kaaimuur van de Zuidkaai waardoor de instabiliteit snel was toegenomen – nieuwe gebreken, maar ook defecten die op korte termijn sterk verslechterd waren. Daardoor waren we genoodzaakt om op korte termijn stappen te ondernemen om de veiligheid te garanderen. Als waterwegbeheerder hebben we onmiddellijk een deel van de Zuidkaai afgesloten en eind juni tijdelijke buispalen aangebracht, naast en op korte afstand van de kade in afwachting van een nieuwe kaaimuur, zodat schepen weer kunnen aanmeren voor goederenoverslag. Dit gebeurde steeds in overleg met de bedrijven langs het kanaal en de stad Izegem.

De afgelopen maanden hebben we met spoed verder onderzoek gedaan naar de kaaimuur. Daaruit is gebleken dat een groot deel van de betreffende zone in zeer slechte staat is, en stellen we slijtage vast aan de kaaimuur en verzakkingen aan het bijhorende kaaiplateau.

Bijkomende maatregelen
Na een evaluatie van de vastgestelde schade en de aangepaste verkeerssituatie, hebben we samen met de stad Izegem beslist om de instabiele zone af te sluiten met betonblokken omdat de huidige nadarhekkens vaak weggenomen worden. We roepen iedereen graag op om zich aan de maatregelen te houden, in het belang van ieders veiligheid.

Gewijzigde verkeerssituatie
Door de plaatsing van de betonblokken zal de verkeerssituatie ook deels wijzigen. We sommen alle afspraken hieronder op en vatten het voor je samen in een omleidingsplan:

  • De parkeerplaatsen tussen de Vaartstraat en het bedrijf Cargill zijn niet toegankelijk.
  • De Zuidkaai blijft open voor het verkeer. Hou er echter rekening mee dat de weg plaatselijk versmald wordt om het meest instabiele stuk van de kaaimuur zo min mogelijk te belasten. De Zuidkaai is toegankelijk als volgt:
    • Tussen bedrijf Cargill en de Mandelstraat kan alle verkeer in beide richtingen passeren.
    • Tussen bedrijf Cargill en de Vaartstraat, alsook in de Vaartstraat zelf is voor alle bestuurders slechts eenrichtingsverkeer mogelijk door de plaatsing van de betonblokken. Je kan rijden in de richting van de Prins Albertlaan.
    • Hou er rekening mee dat zwaarder transport omgeleid wordt via de Mandelstraat, omdat dit de Zuidkaai niet kan indraaien vanaf de Vaartstraat door de wegversmallingen.
Omleidingsplan afsluiten kaaimuur Kanaal Roeselare-Leie

 

Oplossing voor de Zuidkaai
Intussen werken we als waterwegbeheerder verder aan een definitieve oplossing, samen met de bedrijven langs het kanaal en de stad Izegem. De nodige budgetten zijn voorzien om in de tweede helft van 2021 te starten met de bouw van een nieuwe kaaimuur.

Nieuw fietspad Zuidkaai
De werken aan een nieuw fietspad stonden gepland in de afgelopen zomerperiode, maar door de huidige problemen met de kaaimuur waren we genoodzaakt om deze uit te stellen. In overleg met de stad bereiden we momenteel ook de inrichting van een fietspad op de Zuidkaai voor. Zo kunnen de werken starten samen met de bouw van de nieuwe kaaimuur. De huidige fietsroute langs de Prins-Albertlaan blijft voorlopig ongewijzigd.

Laatste nieuws

Top