Link naar homepage

Bergwijkbrug Merelbeke afgebroken

Bergwijkbrug Merelbeke afgebroken

Tijdens het weekend van 23 en 24 januari was Merelbeke het decor van ingrijpende infrastructuurwerken. De volledige Bergwijkbrug, die zowel de Ringvaart als de R4 overspande, werd op één weekend tijd afgebroken. Het middelste gedeelte van de brug, over het water, werd met kabels afgelaten op pontons om via het water te worden afgevoerd. Het gedeelte van de brug dat langs beide kanten van het water over de R4 loopt, werd ter plaatse afgebroken. 

Bergwijkbrug Merelbeke afgebroken

Meer dan 60 jaar trouwe dienst

De brug leverde sinds de opening in 1957 uitstekend dienst, maar was uiteindelijk aan vervanging toe. Eerst en vooral was er de leeftijd, waardoor ingrijpende structurele herstelwerken moesten voorzien worden. Maar zelfs als ze in nieuwstaat zou zijn hersteld, voldeed de brug niet meer aan de noden van deze tijd. Het verkeer van voetgangers, fietsers en auto’s is tijdens de voorbije decennia zo sterk toegenomen, dat de Bergwijkbrug een flessenhals was geworden voor de verkeerssituatie. Dat leidde tot stilstaand verkeer op de Fraterstraat en de Guldensporenlaan en onveilige situaties voor de fietsers. Bovendien vormde de beperkte hoogte van de brug ook een belemmering voor vlot scheepsvaartverkeer op de Ringvaart.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Met de afbraak van de Bergwijkbrug, die meer dan 60 jaar uitstekend dienst deed, en de investering in een gloednieuwe brug beantwoorden we aan alle behoeften. Zoals een hogere doorvaarhoogte die drielaagscontainervaart mogelijk maakt, zo garanderen we een vlot scheepvaartverkeer op de Ringvaart. Maar ook een vlotter en veiliger verkeer voor zowel stapper en trappers als voor automobilisten die de brug oversteken.”

Ingrijpende werken

De afbraak van deze lange brug werd een stevige klus, waarvoor het hele weekend rond de klok werd doorgewerkt. Het middenstuk van de brug, dat de Ringvaart overspande, is op vrijdagavond eerst opgetild en vervolgens tijdens de nacht en het weekend langzaam via kabels neergelaten op pontons in de Ringvaart. Op de pontons werd het gevaarte klaargemaakt om over het water te worden afgevoerd om elders volledig te worden ontmanteld.

Op die locatie loopt een stuk van de Gentse Ring R4 langs beide oevers van de Ringvaart, één rijrichting langs elke kant. De twee uiteinden van de Bergwijkbrug die de R4 overspanden, werden ter plaatse afgebroken. De brokstukken van de oude brug zijn vervolgens ook afgevoerd.

Omleiding

Tot de opening van de nieuwe brug, worden omleidingen voorzien voor het verkeer dat de overkant van de Ringvaart moet bereiken. Zonder onvoorziene omstandigheden, zoals uitzonderlijk winterweer of strengere coronamaatregelen, voorziet De Vlaamse Waterweg nv de opening van de nieuwe brug in september 2021. Omdat ze een breed, afgeschermd fietspad en voetpad biedt en ook veel breder is dan de vorige brug, zal de gloednieuwe brug een aanzienlijke verbetering brengen voor het verkeer in de buurt.

Meer informatie over de werken vindt u op www.​merelbeke.​be/​bergwijkbrug.

Samenwerking

Om de nieuwe brug te bouwen wordt samengewerkt met het lokaal bestuur Merelbeke, het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast wordt vanuit Europa ook een belangrijke bijdrage voorzien vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO); een programma voor fietsinvesteringen en vanuit het CEF-fonds voor de verbetering van het scheepvaartverkeer. De aannemerscombinatie Franki en Herbosch-Kiere zorgt voor de uitvoering van de werken.

Laatste nieuws

Top