Baileybrug in Halle verplaatst op zondag 16 juni

Baileybrug in Halle verplaatst op zondag 16 juni

Op zondag 16 juni is de Baileybrug in het centrum van Halle verplaatst. Om genoeg ruimte vrij te maken voor de bouw van de nieuwe Bospoortbrug moest eerst de nabijgelegen Baileybrug iets meer naar het noorden over het kanaal worden geplaatst. De Willamekaai is gedurende deze dag, ter hoogte van de werfzone, volledig afgesloten. Tijdens de verplaatsingsoperatie was de Willamekaai, ten noorden van de werfzone, vanaf de stationsbuurt via de Klarabrug te bereiken en omgekeerd. Ook de Bospoortbrug bleef toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Baileybrug in Halle verplaatst op zondag 16 juni

De Baileybrug werd ongeveer 20 meter noordelijker gelegd, over het kanaal naar Charleroi. Na het verplaatsen worden er nieuwe aansluitingen gemaakt van de Baileybrug met de Willamekaai en de Graankaai. Vanaf vrijdag 12 juli is de Baileybrug terug open voor fietsers en voetgangers op zijn nieuwe locatie. Tijdens deze werken zal de Willamekaai geknipt blijven voor gemotoriseerd verkeer van de Basiliekstraat tot Willamekaai 6.

De bestaande Bospoortbrug, die al verschillende gedaantewisselingen heeft ondergaan sinds de oprichting, wordt volledig afgebroken. Op dezelfde locatie bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een breedte van 7 meter, exclusief voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De bouw van de nieuwe Bospoortbrug kadert in de opwaardering van het Kanaal naar Charleroi. Een pakket van ingrepen moet de toegankelijkheid van het kanaal voor binnenschepen verbeteren en de containervaart bevorderen. Samen met de stads- en gemeentebesturen willen we deze werken aangrijpen om de leefbaarheid en de mobiliteit rond het kanaal te verbeteren, met onder meer nieuwe bruggen, aantrekkelijke wandel- en fietskades, natuurvriendelijke oevers, betere waterbeheersing en extra ruimte voor stadsontwikkeling langs de waterkant.

Laatste nieuws

Top