Afstandsbedieningscentrales in Hasselt en Evergem in gebruik

Afstandsbedieningscentrales in Hasselt en Evergem in gebruik

De nieuwe afstandsbedieningscentrales in Hasselt en Evergem zijn in gebruik genomen. Beide centrales maken deel uit van het programma Afstandsbediening waarmee De Vlaamse Waterweg beoogt om alle sluizen, beweegbare bruggen en stuwen van op afstand te bedienen tegen 2032. Een ambitieus project dat de efficiëntie van de bevaarbare waterwegen in Vlaanderen nog zal verhogen. 

Afstandsbedieningscentrales in Hasselt en Evergem in gebruik

Op dit ogenblik worden al een honderdtal van circa 300 sluizen, beweegbare bruggen en stuwen bediend vanuit lokale centrales in Zemst, Kampenhout, Rijkevorsel en de Kruispoortcentrale in Brugge. Het is de ambitie van De Vlaamse Waterweg nv om tegen 2032 al deze kunstwerken van op afstand te bedienen vanuit drie afstandsbedieningscentrales, meer bepaald in Evergem, Hasselt en Willebroek. 

Efficiëntie en innovatie

“Met de ingebruikname van de nieuwe centrales in Hasselt en Evergem wordt nu een belangrijke mijlpaal gehaald. Hiermee zet De Vlaamse Waterweg nv een stap in de verdere modernisering van de binnenvaart en het waterwegbeheer. Want de nieuwe centrales maken het mogelijk om de bediening van de sluizen en het waterbeheer nauwkeuriger en efficiënter te coördineren en zo het scheepvaartverkeer vlotter te laten verlopen. Dit zal ook bijdragen aan een meer duurzaam en veilig waterwegbeheer. Dit initiatief past binnen de bredere visie die de afgelopen legislatuur werd uitgerold om innovatieve technologieën te integreren in het waterwegbeheer en zo een toonaangevende rol te spelen in de sector”, aldus uittredend Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts licht toe: "De ingebruikname van de centrales is een mijlpaal in onze strategie om het waterwegennetwerk toekomstbestendig te maken. Het stelt ons in staat om een efficiëntere dienstverlening te bieden en de logistieke sector in Vlaanderen betere alternatieven te bieden boven het stilstaande wegverkeer.”

Operationeel directeur Krista Maes beklemtoont de zorgzaamheid waarmee De Vlaamse Waterweg het programma Afstandsbediening uitvoert: “Het programma Afstandsbediening is een transitietraject voor de waterweggebruikers maar ook voor onze medewerkers. De Vlaamse Waterweg waakt er over dat ieder van hen mee is en een goed gevoel heeft bij de transitie.” 

Vlaanderen is pionier in innovatie

De sluizen van Hasselt, Diepenbeek en Genk worden vanaf nu vanuit de afstandsbedieningscentrale in Hasselt bediend. In de loop van 2024 volgen de andere sluizen van het Albertkanaal en de komende jaren breidt het aantal vanop afstand bediende kunstwerken stelselmatig uit. Vanuit de centrale in Evergem worden de kunstwerken van Groot-Gent en de Leie bediend. 

Koen Anciaux, voorzitter van de raad van bestuur voegt daaraan toe: "Met dit project tonen we aan dat Vlaanderen voorop loopt in het gebruik van technologie om onze infrastructuur slimmer en duurzamer te maken. De nieuwe centrales in Hasselt en Evergem zijn een voorbeeld van hoe we met innovatie de dienstverlening verbeteren en de efficiëntie verhogen. Vlaanderen bevestigt hiermee zijn pioniersrol in een slimme en moderne binnenvaart."

Laatste nieuws

Top