Nieuws : Afbraak brug Herentals-Lierseweg duurt langer

Afbraak brug Herentals-Lierseweg duurt langer

De oude brug in Herentals Lierseweg over het albertkanaal blijkt sterker dan verwacht en bevat meer metaal. Hierdoor en door vandalisme aan het materiaal duurt de afbraak langer dan gepland. Deze afbraak gaat onvermijdelijk gepaard met geluidshinder. De werken stoppen 's avonds om 19u om de geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Wij verontschuldigen ons voor de overlast en hopen op enig begrip.

Laatste nieuws

Top