Link naar homepage

204 fietsen uit Gentse binnenwateren geruimd

204 fietsen uit Gentse binnenwateren geruimd

Het peil van de Gentse binnenwateren is weer normaal. Tussen 15 en 25 november verlaagden stuwbedieners het waterniveau gecontroleerd, zodat onze medewerkers de waterlopen in de stad grondig konden ruimen en inspecteren. De ‘oogst’: 204 fietsen, twee bromfietsen, zes winkelkarren, verkeerssignalisatie en ander met mosselen begroeid afval. Ten opzichte van vorig jaar is dat een lichte daling.

204 fietsen uit Gentse binnenwateren geruimd

Zoals elk jaar liet De Vlaamse Waterweg nv het waterpeil gecontroleerd zakken in de Lieve, de Leie, de Ketelvaart, de Muinkschelde en de Boven-Schelde in Gent. In een bruisende binnenstad belandt er weleens een groot object in de waterlopen en die kunnen passerende schepen beschadigen. Bij lager water, zijn die makkelijker te verwijderen. 

In totaal visten de schoonmaakploegen van de aannemers drie containers vol voorwerpen uit het Gentse binnenwater. Daarvoor gingen ze met boten ter plaatse en haalden op wat ze tegenkwamen. Traditioneel zijn het vooral fietsen die ze uit het water trekken. Bromfietsen, winkelkarren, drijfvuil en verkeerssignalisatie zijn eveneens jaarlijkse kost. Uiteindelijk was de vangst iets magerder dan de 350 stuks die vorig jaar van de bodem gehaald werden.

Naast opruimen, controleerden de teams of er nergens illegale vaartuigen lagen, inspecteerden de bruggen en fietsonderdoorgangen en keken uit naar wrakken. Veel eigenaars van bouwwerken die zich normaal onder de waterlijn bevinden, profiteerden eveneens van de gelegenheid om hun infrastructuur schoon te maken en te onderhouden. Zo grepen de collega’s van het Agentschap Wegen en Verkeer de kans om de metalen palen onder het Sint-Lievensviaduct, waar er een fietsonderdoorgang zal komen, te behandelen met een anti-corrosieproduct.

Laatste nieuws

Top