Metropoolstraat

Het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van dit kanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

 


WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN DE WERKEN IN DE METROPOOLSTRAAT? SCHRIJF JE DAN ZEKER IN OP ONZE NIEUWSBRIEF.


  UPDATE 31 MAART 2022

  Vorige maand zijn de nutswerken op de Metropoolstraat gestart. Binnenkort start ook de aannemer van de riolerings- en wegenwerken en bouwen we de aansluiting van de nieuwe Hoogmolenbrug op de Metropoolstraat. Daarom zal de werfzone uitgebreid worden vanaf volgende week donderdag 7 april 2022 (na de Scheldeprijs). De volledige zone van de Metropoolstraat vanaf de Straalstraat tot voorbij de aansluiting van de nieuwe brug zal dan aangeduid worden als werfzone. Enkel bestemmingsverkeer voor de bedrijven is toegelaten in deze zone. 

   

   

  Omleiding Hoogmolenbrug-metropoolstraat doorgaand verkeer

  UPDATE 15 MAART 2022

  Morgen starten de nutsmaatschappijen met hun kabelwerken op de Metropoolstraat. Er wordt in eerste instantie gewerkt tussen Antwerpse Metalen en Total.
  Zij zullen voor hun werken een rijstrook innemen, aan de zijde van de bedrijven. Daardoor zal vanaf morgen enkel nog verkeer richting Antwerpen mogelijk zijn op de Metropoolstraat tussen de Straalstraat en de Kruiningenstraat. In de andere richting moet er omgereden worden. Aanrijden kan via kant Wijnegem/Hoogmolenbrug of vanaf de brug van den Azijn via de achterliggende straten (Toekomstlaan). De signalisatie zal morgenochtend tegen 6.30 uur geplaatst zijn.


  UPDATE 20 DECEMBER 2021

  In de zone Jozef Cogelslei - Total/Arteco wordt er een tijdelijke wegenis geplaatst. 

  Omleiding wegverkeer: 

  • Het wegverkeer kan momenteel slechts in één richting rijden tussen de J. Cogelslei en de Kruiningenstraat. Deze situatie blijft totdat er nieuwe asfalt geplaatst zal worden ter hoogte van Total.
  • In het andere deel van de Metropoolstraat blijft de situatie ongewijzigd: verkeer in twee richtingen met occasioneel beurtelings verkeer met lichten.

  Omleiding fietsers: 

  • De bestaande omleiding via de Straalstraat – Toekomstlaan - Kruiningenstraat blijft geldig tot eind maart 2022.

   

  ‘The bigger picture’: modernisering van het Albertkanaal

  Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv dan ook in de verdere uitbouw van het Albertkanaal.      

  De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een knelpunt voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. 

  Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en in de aanpassing van de oevers.

  Project in een notendop

  Ter hoogte van de Metropoolstraat in Schoten wordt het kanaal gemiddeld vijftien meter breder. Over een strook van ongeveer 1,1 kilometer leggen we een nieuwe kaaimuur aan. Daarnaast wordt ook de Metropoolstraat zelf opnieuw aangelegd en voorzien van nieuwe riolering en nutsleidingen.

  In 2019-2020 is het gedeelte van de Metropoolstraat tussen de Kruiningenstraat en de Braamstraat al onder handen genomen. De rijweg is er opgeschoven en er werd een nieuwe kaaimuur gebouwd voor de verbreding van het kanaal. Vanaf maart 2022 is de Metropoolstraat tussen de Kruiningenstraat en de Straalstraat aan de beurt.

  De werken aan de Metropoolstraat worden in nauw overleg met de werken aan de Hoogmolenbrug ingepland.

   

  situeringsplan

   

  Projectverloop

  Op de Metropoolstraat tussen de Straalstraat en de Kruiningenstraat worden gelijktijdig verschillende deelproject uitgevoerd.

  DEELPROJECT 1: Oeververbreding

  Tijdens deze werken wordt een deel van de oude kaaimuur vernieuwd. De vernieuwing van de kaaimuur gebeurt voornamelijk vanop het water. Dit gebeurt in 4 stappen:

  1. Straalstraat – Jozef Cogelslei: april 2021 - maart 2022 / Afgerond
  2. Jozef Cogelslei – Arteco: maart - mei 2022 / Afgerond
  3. Arteco – Praxair: mei - augustus 2022
  4. Kruiningenstraat – Praxair: september - november 2022

  DEELPROJECT 2: Nutswerken

  Voordat een nieuwe riolering gelegd kan worden, vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom. De nutswerken gebeuren in 2 stappen:

  1. Straalstraat – Arteco: maart - juni 2022
  2. Arteco – Kruiningenstraat: vanaf juni 2022

  DEELPROJECT 3: Riolering- en wegeniswerken

  Tot slot leggen we een nieuwe riolering aan en bouwen we de rijweg opnieuw op vanaf de fundering. Deze werken verlopen in 3 stappen:

  1. Jozef Cogelslei – Straalstraat: vanaf 30 mei 2022
  2. Kruiningenstraat – Arcelor Mittal: te bepalen
  3. Jozef Cogelslei – Arcelor Mittal: te bepalen

   

  plan faseringen

  Stand van zaken februari 2022. Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen door onvoorziene situaties op de werf of slechte weersomstandigheden. 

  Verkeer op de Metropoolstraat

  Door de verschillende werken die tegelijkertijd worden uitgevoerd op de Metropoolstraat, is de weg vanaf de start nutswerken tot het voorjaar van 2023 volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

  Verkeerssituatie vanaf start nutswerken

  Doorgaand gemotoriseerd verkeer

  De Metropoolstraat wordt afgesloten voor het verkeer vanaf de Straalstraat tot voorbij de aansluiting van de nieuwe Hoogmolenbrug. Enkel bestemmingsverkeer voor de bedrijven is nog mogelijk. 

  We voorzien omleidingen voor het doorgaande verkeer tijdens de volledige duur van de werken:

  • Tussen Wijnegem en Antwerpen: via Houtlaan, Merksemsebaan en Bisschoppenhoflaan.
  • De Albertkanaalbaan tussen de Sluizenstraat en de Broekstraat wordt eenrichting naar Wijnegem.
  • Tussen Schoten en Antwerpen: via Ridder Walter van Havrelaan (N115), Calesbergdreef, Eethuisstraat, Oude Bareellei naar Bredabaan.

   

  omleiding metropoolstraat
  omleiding metropoolstraat

   

  Fietsers

  Ook fietsers moeten een omleiding volgen via de achterliggende straten. Doorgaande fietsers die geen bestemming hebben in de werfzone, kunnen tijdens de volledige duur van de werken de omleiding volgen via Toekomstlaan – Marsstraat – Liebiglaan – Papenaardekensstraat.
  Vanaf de omleiding kan je via de zijstraten de bedrijven op de Metropoolstraat bereiken. De fietsroute kan in functie van de werken wel wijzigen. 

  fietsomleiding

   

  Bereikbaarheid van bedrijven tijdens de werken

  De werken zullen onvermijdelijk een invloed hebben op de bereikbaarheid van de bedrijven die gevestigd zijn in de werfzone. Bedrijven zijn altijd maar langs één kant van de Metropoolstraat bereikbaar, en dat wijzigt in functie van de werken. Volg de bereikbaarheidsborden ter plaatse.
  De opritten blijven wel maximaal toegankelijk. Enkel wanneer er vlak voor de oprit gewerkt wordt, bijvoorbeeld voor de aanleg van de riolering of de nieuwe wegverharding, is er een korte onderbreking. Dit zal steeds individueel met de bedrijven gecommuniceerd en afgesproken worden.

   

   

  Bereikbaarheidsbord

   

  De bedrijven in de omgeving van de Metropoolstraat kunnen hieronder de bereikbaarheidsfiche downloaden om medewerkers, klanten en leveranciers te informeren over de wegenwerken.   

  De bedrijven langs de Metropoolstraat die in de werfzone gevestigd zijn, krijgen bijkomend een individuele toegankelijkheidsfiche. Nog geen individuele fiche ontvangen? Geef je contactgegevens door via info@metropoolstraat.be en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  Blijf op de hoogte

  Op deze projectpagina vind je steeds de meest actuele informatie over de werken op de Metropoolstraat. De Vlaamse Waterweg nv verstuurt ook regelmatig digitale nieuwsbrieven om fasewissels en belangrijke werken aan te kondigen. Inschrijven doe je via de knop bovenaan deze pagina. Zo ontvang je alle nieuws meteen in je inbox.
  Heb je vragen? Contacteer dan onze omgevingsadviseur via info@metropoolstraat.be

  Laatste nieuws

  Top