Verbreding bocht van Merksem

Verbreding bocht van Merksem

Werken verbreding Bocht van Merksem vorderen goed. In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert De Vlaamse Waterweg nv in het verbreden van het kanaal en verhogen van de bruggen. Het kanaalvak tussen Wijnegem en Antwerpen wordt aangepast tot een klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en aanpassing van de oevers. De Bocht van Merksem vormt momenteel nog een groot knelpunt voor de scheepvaart op het Albertkanaal. Deze flessenhals in het kanaal zorgt voor een beperktere bevaarbaarheid en vaarsnelheid. Daarom wordt het kanaal hier verbreed tot 63 meter. De werken zijn deze maand gestart. Ze worden in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Laatste nieuws

Top