Marktraadpleging Vaartdijk - Kapelle-op-den-Bos

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging met het oog op het verlenen van een domeinvergunning op de Vaartdijk te Kapelle-op-den-Bos..

De Vlaamse Waterweg nv is de beheerder van de oever. Met deze marktraadpleging wenst zij een vergunninghouder te zoeken voor het gebruik van de oever met de mogelijkheid tot de installatie van een horeca gelegenheid en de commerciële exploitatie ervan. 

De oever is gelegen aan het noordelijke gedeelte van de Vaartdijk net ten zuiden van de Eternit-site op het grondgebied van de gemeente Kapelle-op-den-Bos. 

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Tim Van Hofstraeten
Oostdijk 110
2830 Willebroek

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: tim.vanhofstraeten@vlaamsewaterweg.be

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 18 april 2022 zijn ingediend. 

 

Laatste nieuws

Top