Link naar homepage

Marktraadpleging terrein Wilsele

De Vlaamse Waterweg nv lanceert een marktraadpleging voor een watergebonden terrein te Wilsele.

De Vlaamse Waterweg nv stelt een terrein gelegen langs het kanaal Leuven-Dijle ter beschikking aan bedrijven. Het watergebonden bedrijventerrein ligt langs het kanaal Leuven-Dijle, tussen de zogenaamde “Hasseltse bocht” en de nieuwe Schuiteniersbrug en beschikt reeds over een kade van circa 97 meter lang (aangeduid als A op de situatieschets hieronder). Sinds 2018 is deze kade in gebruik voor de afvoer van afval van Vlaams-Brabant. De huidige kade is geschikt voor overslag van containers met reachstacker.

De Vlaamse Waterweg nv heeft de intentie om de bestaande kade door te trekken tot tegen de “Hasseltse bocht” (de spoorlijn) waardoor een bijkomende laad- en loskade gerealiseerd wordt met een lengte van circa 77 meter. Door de aanleg van de nieuwe laad-en losinfrastructuur wordt één laad-en losinstallatie gecreëerd met een totale lengte van circa 174 meter. Deze biedt gelijktijdig plaats aan 3 vrachtschepen van het type Kempenaar. De laad- en losinfrastructuur zal geschikt zijn voor containerbehandeling en overslag van bulkmaterialen. Streefdatum voor de realisatie van de kade is januari 2025.

De nog te bouwen laad- en losinstallatie wordt samen met het achterliggend terrein (aangeduid met B, C, D, E en F op de situatieschets hieronder) aangeboden.

Het aangeboden terrein heeft een strategische ligging vlakbij de stad Leuven en de E314. Dit maakt het een ideale locatie om overslag van en naar het waterwegennetwerk te doen.

De indiening van de kandidaatstelling geschiedt per aangetekend schrijven gericht aan:

De Vlaamse Waterweg nv
t.a.v. Ewald Ketele    
Oostdijk 110
2830 WILLEBROEK

Tevens wordt gevraagd ook een digitale versie van de kandidaatstelling (en haar bijlagen) te versturen naar het volgende e-mailadres: ewald.ketele@vlaamsewaterweg.be

De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op woensdag 31 augustus 2022 zijn ingediend. 
 

Luchtbeeld Kanaal Leuven-Dijle te Wilsele

Laatste nieuws

Top